Šablony I OP JAK pro KG Třebíč

Vedení školyProjekty

Projekt Šablony I OP JAK pro KG Třebíč   byl spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003459 Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. …

Skills for CLIL and English for Cooperation

Vedení školyProjekty

Katolické gymnázium Třebíč zpracovalo v období leden 2021 – srpen 2022 změny ve školním vzdělávacím programu na nižším gymnáziu a připravuje rozsáhlejší úpravy školního kurikula pro studenty vyššího gymnázia. Důraz je kladen na intenzivní výuku …

Komenský v komiksu

Vedení školyGalerie Chodba

Výstava Komenský v komiksu byla k vidění na Katolickém gymnáziu od listopadu 2021 do ledna 2022. Komiksy nakreslil Lukáš Fibrich, scénaře napsala Klára Smolíková a prohlédnout si je můžete i v publikaci S Komenským do …

Cíl sociálních stáží

Vedení školySociální stáže

V květnu 2017 proběhly poprvé na naší škole sociální stáže, jejichž cílem je nahlédnout do světa lidí s hendikepem, nemocí či jiným znevýhodněním, seznámit se se situací konkrétního člověka a doprovázet jej. Studenti 2. ročníků strávili 30 …