Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016

Školní řád

Celé znění školního řádu najdete v dokumentu viz. příloha