Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Duchovní programDuchovní obnovy
Duchovní obnovy

Duchovní obnovy

V rámci výuky náboženství studenti dostávají informace o křesťanství, duchovní obnovy jsou naopak místem, kde lze prohlubovat osobní vztah s Bohem.

 

 

Jsou místem osobní i společné modlitby, setkání s věřícími spolužáky i učiteli, tématicky věnované určité oblasti duchovního života (modlitba, radost z víry, moje jedinečnost v Božích očích…), poskytují možnost přijetí svátostí, je zde i prostor pro duchovní rozhovory. Každý má šanci si na obnově najít to důležité pro jeho aktuální prožívání víry.

Duchovní obnovy nejsou povinné, jsou nabídkou, nadstavbou a šancí.

Termíny Duchovních obnov v nadcházejícím školním roce:

  • 12. - 15. října 2023
  • 29. února - 3. března 2024

Mgr. Eva Šplíchalová