Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Duchovní programDuchovní obnovy
Duchovní obnovy

Duchovní obnovy

V rámci výuky náboženství studenti dostávají informace o křesťanství, duchovní obnovy jsou naopak místem, kde lze prohlubovat osobní vztah s Bohem.

 

Jsou místem osobní i společné modlitby, setkání s věřícími spolužáky i učiteli, tématicky věnované určité oblasti duchovního života (modlitba, radost z víry, moje jedinečnost v Božích očích,….), poskytují možnost přijetí svátostí, je zde i prostor pro duchovní rozhovory. Každý má šanci si na obnově najít to důležité pro jeho aktuální prožívání víry.

Duchovní obnovy nejsou povinné, jsou nabídkou, nadstavbou a šancí.

                                                                                                                                  Mgr. Eva Šplíchalová

 

Termíny duchovních obnov pro studenty: 4. - 7. 10. 2018, 11. - 14. 4. 2019

Termín duchovní obnovy pro absolventy KG: 8. - 10. 2. 2019