Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Duchovní programMše svatá
Mše svatá

Mše svatá

každou středu v 8 hodin v kostele na Jejkově

 

od 7.30 h možnost svátosti smíření, duchovního rozhovoru...