Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Duchovní programVečery chval
Večery chval

Večery chval

Večery chval jsou místem setkání s naším dobrým Bohem a s našimi bližními. Konají se od 18 h v kostele Proměnění Páně na Jejkově. 

Termíny pro letošní školní rok: 20. 9., 18. 10., 22. 11., 20. 12. 2018, 24. 1. 2019, 21. 2., 21. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6. 2019

CHVÁLÍM, CHVÁLÍŠ, CHVÁLÍME… „VEČERY CHVAL“

Apoštol Pavel píše v Listě Efesanům: „Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrajte Pánu.“(Ef 5,19) Tato slova se naplňují při společných modlitbách na večerech chval. Skrze písně, modlitby a slova opětujeme lásku našemu Pánu, učíme se přebývat v jeho blízkosti a otvíráme Mu svá srdce.

Večery chval pořádají skupiny křesťanů v kostelech na mnoha místech republiky

a zvou všechny, kteří chtějí být spolu a s Bohem v modlitbě. 

Zveme srdečně všechny, kteří chtějí pozvednout svůj hlas ke chvále Hospodina.

                                                                                               

Mgr. Eva Šplíchalová