Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home O škole Historie
Historie nejenom Katolického gymnázia Třebíč

Historie nejenom Katolického gymnázia Třebíč

1686 Příchod kapucínů do Třebíče
1690 Dostavěn kapucínský klášter v Třebíči
1870 Zakládání serafínských škol pro výchovu chudé mládeže
1934 Založena Serafínská škola v Třebíči
1950 Násilné zrušení kláštera i školy komunistickým režimem
1989 Konec komunistické totality
1992 Obnovení církevní školy v Třebíči, založení Katolického gymnázia v Třebíči
1993 Zahájení vyučování v provizorní budově (49 studentů ve dvou třídách prvního ročníku)
1999 — 2000 Rekonstrukce prostorů bývalého kláštera kapucínů a serafínské školy
1999 Stěhování do upravených prostorů
2000 Slavnostní žehnání školy
2002 Obnovení činnosti Klubu přátel Katolického gymnázia 
2003 10. výročí působení školy ve městě
2004 Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace interiéru tělocvičny
2005 Zpracována architektonická studie pro rekonstrukci a renovaci areálu
2005 Zahájení oprav střechy a krovů kvadratury bývalého kláštera
2006 Katolické gymnázium Třebíč se stalo školskou právnickou osobou
2008 Oslava 15. výročí gymnázia
2013 Oslavy 20. výročí gymnázia