Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home O škole Historie
Historie nejenom Katolického gymnázia Třebíč

Historie nejenom Katolického gymnázia Třebíč

1686 Příchod kapucínů do Třebíče
1690 Dostavěn kapucínský klášter v Třebíči
1870 Zakládání serafínských škol pro výchovu chudé mládeže
1934 Založena Serafínská škola v Třebíči
1950 Násilné zrušení kláštera i školy komunistickým režimem
1989 Konec komunistické totality
1992 Obnovení církevní školy v Třebíči, založení Katolického gymnázia v Třebíči
1993 Zahájení vyučování v provizorní budově (49 studentů ve dvou třídách prvního ročníku)
1999 — 2000 Rekonstrukce prostorů bývalého kláštera kapucínů a serafínské školy
1999 Stěhování do upravených prostorů
2000 Slavnostní žehnání školy
2002 Obnovení činnosti Klubu přátel Katolického gymnázia 
2003 10. výročí působení školy ve městě
2004 Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace interiéru tělocvičny
2005 Zpracována architektonická studie pro rekonstrukci a renovaci areálu
2005 Zahájení oprav střechy a krovů kvadratury bývalého kláštera
2006 Katolické gymnázium Třebíč se stalo školskou právnickou osobou
2008 Oslava 15. výročí gymnázia
2013 Oslavy 20. výročí gymnázia
2015 Slavnostní znovuotevření školní kaple
2018 Oslavy 25. výročí gymnázia
2019 Slavnostní žehnání a otevření nové přístavby školy
2019 Katolické gymnázium získalo 1. místo v anketě Gympl Roku
2022 Oslavy 20. výročí studentského klubu Halahoj
2023 Oslavy 30. výročí gymnázia