Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home KG klub

Kdo jsme?

KG klub, z.s. je samostatný spolek fungující od r. 2016. Sdružuje rodiče, absolventy a další příznivce Katolického gymnázia. Hlavním posláním klubu je aktivně se podílet na rozvoji komunitního charakteru školy a na spoluvytváření a naplňování vize školy.

Cílem KG klubu je:

  • šířit dobré jméno školy
  • posilovat vzájemné mezilidské vztahy
  • podporovat sounáležitost ke škole
  • rozvíjet komunitní spolupráci

 

KG klub provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

  • Spoluvytváření a naplňování vize školy
  • Pomoc při propagaci školy a organizační zajištění akcí
  • Vytváření motivačních a podpůrných programů pro studenty

Činnost KG klubu je nevýdělečná a je financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů.

 

Co děláme konkrétně?

-        Pomáháme při propagačních akcích školy (Den otevřených dveří, Grilování v atriu, adventní tvoření atd.)

-        Zajišťujeme za školu sběr papíru

-        Pořádáme koncertní cyklus Třebíčská nokturna

 

Proč to děláme?

-        Z výtěžků koncertů a ze sběru papíru získáváme finanční prostředky na věci/akce pro studenty, které škola nemůže hradit ze svých prostředků (např. cestovné na soutěže, hudební nástroje pro scholu, nábytek mimo třídy apod.)

-        Při pořádání akcí předáváme pozitivní zprávu o škole a šíříme tak její dobré jméno v široké veřejnosti. Napomáháme vytvářet bezpečné a příjemné klima ve škole podporou nových vazeb v komunitě.

-        Máme vliv na fungování školy a můžeme ji rozvíjet.

 

Kdo je členem?

Kdokoliv, komu je minimálně 18 let a kdo se chce podílet na rozvoji školy a ovlivňovat její fungování (student, rodič, absolvent, učitel i jakýkoliv další příznivec Katolického gymnázia).

 

Kontakt:

KG klub, z.s.

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

IČ 06266428

Předseda výboru: Mgr. Hana Oravcová, tel: 728027971, e-mail: h.oravcova@centrum.cz