Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Kroužky
Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

Anotace k vybraným kroužkům

BIOLOGICKÝ KROUŽEK – Mgr. Jana Hintenausová
Náplní kroužku určeného žákům nižšího gymnázia bude: mikroskopování, biologické pokusy a úkoly v terénu, poznávání rostlin a živočichů + prohloubení znalostí na biologickou olympiádu.

ETIKA – Mgr. Eva Šplíchalová
v kroužku by se hlouběji probírali některé zajímavé otázky z etiky, na něž není v hodinách tolik času. Případně by se otevřeli nové.

FYZIKA pro 2.A a VI. - Mgr. Lenka Zerzová
kroužek je určen pro žáky, kteří potřebují zopakovat v pomalejším tempu a více procvičit probírané učivo

FYZIKA pro 3.A a VII. – Ing. Mgr. Vít Feldbabel
kroužek je určen pro žáky, kteří potřebují zopakovat v pomalejším tempu a více procvičit probírané učivo

FYZIKA pro 4.A a VIII.
Kroužek je určen zejména maturantům z fyziky jako příprava na maturitu.

CHEMICKÝ KROUŽEK – Mgr. Martin Bohuslav
náplní kroužků bude především provádění pokusů přímo studenty, bude se jednat o pokusy efektní, podle návodů z různých knížek, nebo třeba z Karlovy univerzity, které se jistě budou líbit. Dále se také budou provádět pokusy vztahující se k chemické olympiádě, pár analytických pokusů, kde budeme zjišťovat přítomnost látek ve vzorku, popřípadě stanovovat jejich množství. Při některých pokusech budeme využívat moderní analytický systém PASCO a měření zaznamenávat přímo počítačem. Studenti se také naučí orientovat se v laboratoři, připravovat si aparatury, roztoky a mnoho dalšího...

ITALŠTINA PRO POKROČILÉ - Mgr. Paula Torresan
Kroužek je primárně určený pro žáky, kteří do něj chodili v loňském roce. Pokud by se chtěl někdo nový připojit do pokročilých, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou, zda by jeho účast v kroužku měla smysl.

KERAMICKÝ KROUŽEK – Dáša Vlčanová
Proběhne celkem 9 lekcí (1 lekce - 60 min.). V ceně je veškerý materiál. Z kroužku si odnesete 6 výrobků (dvě hodiny se vyrábí, ve třetí hodině se glazují 2 výrobky).

KLUB KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ – Bc. Pavel Hadraba
Kroužek bude zaměřen na komunikaci v angličtině za použití ICT. 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER pro NG - Zdeněk Žanda
V klubu budeme zejména prostřednictvím různých typů deskových her rozvíjet logické a strategické myšlení účastníků. U některých her si vysvětlíme i různé možnosti strategií a tipy pro hraní. Zájemci se mohou těšit i na únikové hry.

MATEMATIKA pro VIII. a 4.A - Lenka Zerzová
kroužek je určen pro žáky, kteří potřebují zopakovat v pomalejším tempu a více procvičit probírané učivo

POZNÁVÁME ZVÍŘATA - Ing. Miriam Dufková
Účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

PROGRAMOVÁNÍ (Python, Java) – Bc. Vít Šesták
Základy programování v jazycích Python a Java.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z CHE pro 4. A a VIII. - Ing. Miriam Dufková
Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z BI pro 4. A a VIII. - Mgr. Jana Hintenausová
Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘÍPRAVA NA TSP – Mgr. Jana Hintenausová
Příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na Obecných studijních předpokladů (OSP). 

PSANÍ VŠEMI DESETI – Zdeněk Žanda
Výuka psaní na počítači všemi deseti prsty. Tato dovednost vám pomůže psát rychleji bez toho, abyste se museli dívat na ruce.

REPETITORIUM Z MATEMATIKY – Mgr. Hana Polanecká
Doplnění učiva matematiky se zaměřením na přípravu k maturitě.

S MATEMATIKOU NA GYMNÁZIUM pro 5. ročníky ZŠ - Pavel Jabůrek
Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

S MATEMATIKOU NA GYMNÁZIUM pro 9. ročníky ZŠ - Pavel Jabůrek
Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

TANEČNÍ KROUŽEK – Zdeněk Žanda
Základy společenských (waltz, valčík, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, jive, rumba…), country a izraelských tanců. Improvizace v páru. Zvedané a padané figury. Program je možné přizpůsobit dle zájmu.

ŠPANĚLŠTINA – Mgr. Karel Rymeš
Kroužek španělštiny je určen jak začátečníkům, tak i pokročilým.

VOLEJBAL PRO POKROČILÉ - Karel Dobrovolný (pondělí)

ZÁKLADY PERPEKTIVY - Monika Vondráková
- Ucelené základy perspektivy pro každého, kdo chce umět kreslit přesně to, co vidí, ne jen odhadovat.
- Kreslení v perspektivě jednoúběžníkové a dvouúběžníkové, využití horizontu
- Dějiny architektury
- Žáci využijí k přípravě na talentové zkoušky na fakultu architektury a designu

ZA OBJEKTIVEM – Boris Kjulleněn
Fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku.