Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Kroužky
Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2023/2024

Anotace k jednotlivým kroužkům

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK – Michal Dobrovolný
Kroužek pro zájemce o astronomii na různých úrovních. Můžeme se zabývat nejen astronomií, ale také třeba fyzikou a matematikou.
Kroužek povede Michal Dobrovolný, který studuje astrofyziku na Masarykově univerzitě a v oborech má publikační činnost v rámci knih, článků a výzkumů.

BIOLOGICKÝ KROUŽEK – Mgr. Jana Hintenausová / pro NG
Náplní kroužku určeného žákům nižšího gymnázia bude: mikroskopování, biologické pokusy a úkoly v terénu, poznávání rostlin a živočichů + prohloubení znalostí na biologickou olympiádu…

„ELEKTROBASTLENÍ“ - Boris Kjulleněn
Bádání ve světě obvodu, drátků, rezistorů a cívek proběhne pod dohledem Borise Kjulleněna za doprovodu věrné pájky. Účastníci si jistě i sami něco zajímavého vyrobí.

FLORBAL – Mgr. Karel Dobrovolný / Mgr. Lukáš Dvořák

CHEMICKÝ KROUŽEK – Mgr. Martin Bohuslav
náplní kroužků bude především provádění pokusů přímo žáky, bude se jednat o pokusy efektní, podle návodů z různých knížek, nebo třeba z Karlovy univerzity, které se jistě budou líbit. Dále se také budou provádět pokusy vztahující se k chemické olympiádě, pár analytických pokusů, kde budeme zjišťovat přítomnost látek ve vzorku, popřípadě stanovovat jejich množství. Při některých pokusech budeme využívat moderní analytický systém PASCO a měření zaznamenávat přímo počítačem. Studenti se také naučí orientovat se v laboratoři, připravovat si aparatury, roztoky a mnoho dalšího...
Garantováno 20 setkání.

ITALŠTINA PRO POKROČILÉ - Mgr. Paula Torresan
Kroužek je primárně určený pro žáky, kteří do něj chodili v loňském roce. Pokud by se chtěl někdo nový připojit do pokročilých, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou, zda by jeho účast v kroužku měla smysl.

KERAMICKÝ KROUŽEK – Dáša Vlčanová
Proběhne celkem 9 lekcí (1 lekce - 90 min.). V ceně je veškerý materiál. Z kroužku si odnesete 6 výrobků (dvě hodiny se vyrábí, ve třetí hodině se glazují 2 výrobky).

KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ – Viktoria Ochmann / Mgr. Vít Dostál
Kroužek bude zaměřen na komunikaci v angličtině. 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER pro NG - Zdeněk Žanda
V klubu budeme zejména prostřednictvím různých typů deskových her rozvíjet logické a strategické myšlení účastníků. U některých her si vysvětlíme i různé možnosti strategií a tipy pro hraní. Zájemci se mohou těšit i na únikové hry.

PODNIKÁNÍ A EKONOMIE – Michal Dobrovolný
Zajímáte se o podnikání či ekonomii? Plánujete jednou založit firmu?
V tomto kroužku budeme diskutovat právní systém, události v ekonomice, marketing, management, strategie různých firem a další témata s podnikáním spojená. Kroužek povede Michal Dobrovolný, který vlastní pár firem z toho například dvě nakladatelství.

POZNÁVÁME ZVÍŘATA - Ing. Miriam Dufková
Účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

PROGRAMOVÁNÍ (Python, Java – dle dohody) – Jiří Schreiber
Základy programování v jazycích Python a Java.

PROGRAMOVÁNÍ LEGO MINDSTORMS – Boris Kjulenněn
Pomocí stavebnice Lego Mindstorms se můžete naučit základům programování. Určeno žákům NG.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z CHE pro 4. A a VIII. - Ing. Miriam Dufková
Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z BI pro 4. A a VIII. - Mgr. Jana Hintenausová
Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘÍPRAVA NA TSP – Mgr. Jana Hintenausová
Příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na Obecných studijních předpokladů (OSP). 

PSANÍ VŠEMI DESETI – Zdeněk Žanda
Výuka psaní na počítači všemi deseti prsty. Tato dovednost vám pomůže psát rychleji bez toho, abyste se museli dívat na ruce.

S MATEMATIKOU NA GYMNÁZIUM pro 5. ročníky ZŠ – Mgr. Monika Vondráková
Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

S MATEMATIKOU NA GYMNÁZIUM pro 9. ročníky ZŠ - Mgr. Monika Vondráková
Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

ŠACHOVÝ KROUŽEK – Zdeněk Žanda
Kromě hraní této královské hry se v kroužku dozvíte i trošku té teorie, zajímavé tipy, jak začínat, hrát či zakončovat partii.

TANEČNÍ KROUŽEK – Zdeněk Žanda
Základy společenských (waltz, valčík, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, jive, rumba…), country a izraelských tanců. Improvizace v páru. Zvedané a padané figury. Program je možné přizpůsobit dle zájmu.

TVŮRČÍ PSANÍ – Michal Dobrovolný
Téměř každý chtěl někdy napsat knihu. Bohužel se mu to z různých důvodů většinou nepovedlo. Nyní však můžete v tomto kroužku uskutečnit tuto myšlenku. Kromě psaní knih se však také budeme věnovat žurnalistice (dozvíte se jak dostat svůj článek nejen do novin), různým titulům a jejich rozboru.
Kroužek povede Michal Dobrovolný, který má v oboru bohatou praxi jako spisovatel, žurnalista, ale třeba i majitel nakladatelství.

ZÁKLADY PERPEKTIVY - Monika Vondráková
- Ucelené základy perspektivy pro každého, kdo chce umět kreslit přesně to, co vidí, ne jen odhadovat.
- Kreslení v perspektivě jednoúběžníkové a dvouúběžníkové, využití horizontu
- Dějiny architektury
- Žáci využijí k přípravě na talentové zkoušky na fakultu architektury a designu

ZA OBJEKTIVEM – Boris Kjulleněn
Fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku.