Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Kroužky
Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021

BĚŽECKÝ KROUŽEK – Mgr. Martin Bohuslav (ST 16:00 – 17:00)

Náplní kroužku bude samozřejmě běhání, za jeden kroužek můžeme uběhnout až deset kilometrů. Co a v jakém množství se bude běhat záleží na schopnostech účastníků, někteří mohou běhat pomaleji a menší množství nebo kratší úseky, jiní mohou naběhat více. Budeme se také zabývat běžeckým stylem, který budeme zdokonalovat, abychom běhali rychle a s malou námahou, naučíme se prvky stylu chirunningu - efektivní a málo náročný styl a několik prvků běžecké abecedy, které využívají keňští běžci na dosahování vyšší rychlosti.

 

„ELEKTROBASTLENÍ“ - Boris Kjulleněn (PÁ odpoledne)

Bádání ve světě obvodu, drátků, rezistorů a cívek proběhne pod dohledem Borise Kjulleněna za doprovodu věrné pájky. Účastníci si jistě i sami něco zajímavého vyrobí.

U tohoto kroužku zatím hledáme vhodnější termín nebo alternativu s jiným vedoucím.

 

CHEMICKÝ KROUŽEK – Mgr. Martin Bohuslav (PÁ 13:45 – 15:15 NG, PÁ 15:15 – 16:45 VG + žáci jiných škol)

náplní kroužků bude především provádění pokusů přímo studenty, bude se jednat o pokusy efektní, podle návodů z různých knížek, nebo třeba z Karlovy univerzity, které se jistě budou líbit. Dále se také budou provádět pokusy vztahující se k chemické olympiádě, pár analytických pokusů, kde budeme zjišťovat přítomnost látek ve vzorku, popřípadě stanovovat jejich množství. Při některých pokusech budeme využívat moderní analytický systém PASCO a měření zaznamenávat přímo počítačem. Studenti se také naučí orientovat se v laboratoři, připravovat si aparatury, roztoky a mnoho dalšího.

 

ITALŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY / POKROČILÉ - Mgr. Paula Torresan (PÁ 14:30 – 15:15)

Bude probíhat pouze jeden kroužek, buď pro začátečníky, nebo pro pokročilé na základě Vašeho zájmu. Pokud by se chtěl někdo nový připojit do pokročilých, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou, zda by jeho účast v kroužku měla smysl.

 

KLUB KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ – Mgr. Dana Tříletá/vhodné pro V., VI., 1. A a 2. A (ČT 14:30 – 16:00)

Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English. Bližší informace na www.zkouskypark.cz

Náplní tohoto kroužku bude prohloubení znalostí a jazykových dovedností zejména pak komunikace, které jsou potřeba k úspěšnému zvládnutí těchto zkoušek.

 

KLUB POSLECHU ANGLIČTINY – Zdeněk Žanda (se zájemci se osobně domluvíme na termínu i možném zaměření kroužku))

Náplní kroužku budou zejména společné promítání filmů v anglickém znění a následné diskuze. 

 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER - Zdeněk Žanda (ÚT 13:45 – 15:15)

V klubu budeme zejména prostřednictvím různých typů deskových her rozvíjet logické a strategické myšlení účastníků. U některých her si vysvětlíme i různé možnosti strategií a tipy pro hraní. Zájemci se mohou těšit i na únikové hry.

 

PES REX - Pavel Jabůrek (Mgr. Hana Polanecká) (PÁ 7:10 – 7:55)

Kroužek určený nadšencům nižšího gymnázia od primy do kvarty, které baví matematika, umí číst, dovedou se soustředit a udržet pozornost.  Pokusíme se rozvíjet logické uvažování, postřeh, matematický důvtip v úlohách či hrách, na které v hodinách není čas ani příležitost. Kroužek může sloužit též jako příprava na různé matematické soutěže.

 

POZNÁVÁME ZVÍŘATA - Ing. Miriam Dufková (dle dohody)

Účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

 

PROGRAMOVÁNÍ CHYTRÉ ELEKTRONIKY – Lukáš Jeřábek (dle dohody – hlasujte zde)

Programování hardwarových modulů arduino se dnes ve světě stává doslova hitem. Ukážeme si, jak snadno si můžeme i doma sestavit různá zařízení připojené k internetu. Od ovládání osvětlení, měření teploty, po detekci přítomnosti osob v místnosti. Závěrem si vytvoříme chytrý květináč. Sám se zalije, sám nás upozorní, že je naší rostlince zima a předá spoustu dalších informací.

Bude otevřen jeden nebo dva termíny kroužku podle počtu účastníků.

 

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z CHE/BI  pro 4. A a VIII. - Ing. Miriam Dufková, Mgr. Jana Hintenausová (ČT 7:00 – 7:45)

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ. Chemie a biologie se budou střídat a s nimi i lektoři.

 

PŘÍPRAVA NA TSP – Mgr. Jana Hintenausová (dle dohody – hlasujte zde)

Příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na Obecné studijní předpoklady (OSP).

 

PSANÍ VŠEMI DESETI – Zdeněk Žanda (ČT 7:00 – 7:45)

Výuka psaní na počítači všemi deseti prsty. Tato dovednost vám pomůže psát rychleji bez toho, abyste se museli dívat na ruce.

 

TANEČNÍ KROUŽEK – Zdeněk Žanda (se zájemci se osobně domluvíme na termínu i možném zaměření kroužku)

Základy společenských, country a izraelských tanců. Improvizace. Zvedané a padané figury. Možné přizpůsobit dle zájmu.

 

VOLEJBAL PRO VGMgr. Karel Dobrovolný (PO 15:45 – 17:00)

 

ZA OBJEKTIVEM – Boris Kjulleněn (PÁ 14:30 – 16:00)

Fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku.