Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro studenty MaturityProfilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019
Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

30. 9. 2018

 

Rozhodnutí ředitele o profilové části MZ,

seznam literatury, maturitní okruhy

                                                                                                                                                              V Třebíči 28. 9. 2018

RŘ 19/2018

 

Rozhodnutí ředitele o profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019 v Katolickém gymnáziu Třebíč

  1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou volitelných předmětů, ze kterých žák nematuroval ve společné části maturitní zkoušky, přičemž nematuroval-li ve společné části z cizího jazyka, musí si jej zvolit v části profilové.
  2. Seznam maturitních předmětů profilové části: anglický jazyk, německý jazyk, latina, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika, chemie, biologie, hudební výchova nebo výtvarná výchova.
  3. Maturitní zkouška z těchto předmětů kromě výtvarné výchovyústní formu (15 minut před zkušební maturitní komisí, předtím 15 minut příprava). Žák si vylosuje zadání ze souboru 20 až 30 tematických okruhů.
  4. Matematika, cizí jazyky, informatika a výpočetní technika, základy společenských věd a dějepis mají kromě ústní zkoušky i písemnou zkoušku (60 minut; u cizího jazyka se jedná o slohovou práci (60 minut + 15 minut na volbu 1 tématu ze 3); u informatiky a výpočetní techniky se jedná o vypracování projektu na PC).
  5. Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy má pouze formu písemnou (didaktický test v délce 90 minut)
  6. Žák může navíc konat až dvě nepovinné maturitní zkoušky z předmětů uvedených v bodě 2.

 

Ing. Mgr. Vít Feldbabel
ředitel

 

Kánon literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky  - viz. přílohy.

Seznam předmětů pro profilovou část s odkazem na maturitní okruhy: