Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty MaturityProfilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020
Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

30. 9. 2019

Rozhodnutí ředitele o profilové části MZ,

seznam literatury, maturitní okruhy

RŘ 9/2019                                                                                                                                                                                   V Třebíči 30. 9. 2019

Rozhodnutí ředitele o profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 v Katolickém gymnáziu Třebíč


1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou volitelných předmětů, ze kterých žák nematuroval ve společné části maturitní zkoušky (pozn. nově žák nemá povinnost volit cizí jazyk ani ve společné části, ani v profilové části maturitní zkoušky). Profilová zkouška se může skládat formou ústní, písemnou nebo kombinací obou forem (viz níže).

2. Seznam maturitních předmětů profilové části: anglický jazyk, německý jazyk, latina, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika, chemie, biologie, hudební výchova nebo výtvarná výchova.

3. Ústní formu profilové maturitní zkoušky mají kromě výtvarné výchovy všechny volitelné předměty ve výše uvedeném seznamu. Žák si vylosuje zadání ze souboru 20 až 30 tematických okruhů. Dále má 15 minut na přípravu a následně 15 minut na samotnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

4. Písemnou formu profilové maturitní zkoušky má:

  • v délce trvání 60 minut matematika, základy společenských věd, dějepis a německý jazyk (v případě NJ s 15 minutami na výběr ze zadaných témat).
  • anglický jazyk v podobě didaktického testu (60 minut) a v podobě písemné práce (60 minut + 15 minut na výběr ze zadaných témat).
  • informatika a výpočetní technika, kde písemná část odpovídá vypracování projektu dle zadaných kritérií (60 minut).
  • výtvarná výchova v délce trvání 90 minut.

5. Žák může navíc konat až dvě nepovinné maturitní zkoušky z předmětů uvedených v bodě 2.

  

Ing. Mgr. Vít Feldbabel
ředitel školy

    

                                                                                                                       

Kánon literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky  - viz. přílohy.

 

Seznam předmětů pro profilovou část s odkazem na maturitní okruhy: