Individuální mobility Erasmus+

Vedení ŠkolyErasmus - individuální, Novinky

Milé studentky, milí studenti,

rády bychom pozvaly všechny zájemce o individuální studijní mobility Erasmus+ na informační schůzku, která se bude konat v úterý 2. dubna v 14:45 v místnosti 207. Dozvíte se na ní vše o mobilitách, které proběhnou ve školním roce 2024/2025.

Ve zkratce o projektu:

Individuální mobility jsou krátkodobé studijní pobyty v zahraniční škole určené pro studenty budoucích 3. a 4. ročníků (3.A, VII, 4. A a VIII). Jedná se o samostatný studijní pobyt převážně bez doprovodu vyučujících.

Cesta do/ ze zahraničí může být zajištěna letecky, autobusem nebo vlakem.

Ubytování je zajišťováno školou a je buď samostatné (apartmán, penzion, ubytovna) nebo v rodinách. Podle požadavků zahraničních partnerů může ubytování probíhat na principu výměnného pobytu (tj. i ve vašich rodinách, když zahraniční studenti přijedou k nám). Proto zjišťujeme vaši možnost ubytovávat. Možnost ubytovávat je vítaná, zároveň ale není podmínkou účasti v projektu.

Studijní pobyt je hrazen z financí programu Erasmus+. Míra vaší spoluúčasti závisí na finančních prostředcích přidělovaných každoročně školám zapojeným do projektu. Může se proto měnit a není možné ji předem přesně stanovit.

Více se dozvíte na společném setkání, během kterého bude prostor i na zodpovězení Vašich dalších dotazů.

Při té příležitosti Vám předáme závaznou přihlášku k vyplnění, sdělíme kritéria výběrového řízení a další podrobnosti.

Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit, budou po schůzce informace a přihláška k dispozici na webu školy.

Těšíme se na společné setkání.

 

S přátelským pozdravem

Lucie Vítková

Jana Mikulová

Zdeňka Matějková

Referentky individuálních mobilit Erasmus+

Katolické gymnázium Třebíč