Sdružení příznivců Katolického gymnázia

KG Klub


Kdo jsme?

KG klub, z.s. je samostatný spolek fungující od r. 2016. Sdružuje rodiče, absolventy a další příznivce Katolického gymnázia. Hlavním posláním klubu je aktivně se podílet na rozvoji komunitního charakteru školy a na spoluvytváření a naplňování vize školy.

Cílem KG klubu je:

 • šířit dobré jméno školy
 • posilovat vzájemné mezilidské vztahy
 • podporovat sounáležitost ke škole
 • rozvíjet komunitní spolupráci

KG klub provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

 • Spoluvytváření a naplňování vize školy
 • Pomoc při propagaci školy a organizační zajištění akcí
 • Vytváření motivačních a podpůrných programů pro studenty

Činnost KG klubu je nevýdělečná a je financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů.

Co děláme konkrétně?
 • Pomáháme při propagačních akcích školy (Den otevřených dveří, Grilování v atriu, adventní tvoření atd.)
 • Zajišťujeme za školu sběr papíru
 • Pořádáme koncertní cyklus Třebíčská nokturna
Proč to děláme?
 • Z výtěžků koncertů a ze sběru papíru získáváme finanční prostředky na věci/akce pro studenty, které škola nemůže hradit ze svých prostředků (např. cestovné na soutěže, hudební nástroje pro scholu, nábytek mimo třídy apod.)
 • Při pořádání akcí předáváme pozitivní zprávu o škole a šíříme tak její dobré jméno v široké veřejnosti. Napomáháme vytvářet bezpečné a příjemné klima ve škole podporou nových vazeb v komunitě.
 • Máme vliv na fungování školy a můžeme ji rozvíjet.
Kdo je členem?

Kdokoliv, komu je minimálně 18 let a kdo se chce podílet na rozvoji školy a ovlivňovat její fungování (student, rodič, absolvent, učitel i jakýkoliv další příznivec Katolického gymnázia).

Kontakt

KG klub, z.s.
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
IČ 06266428

Jana Jedličková
předseda výboru
tel: 605 550 790
e-mail:  jana.jedlickova@email.cz

Přidejte se k nám!

Vyplňte přihlášku a staňte se členem KG Klubu.

Přihláška do KG Klubu