Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro studenty OdkazyStratocaching
Stratocaching

Stratocaching

Podpořte zájem žáků o vědu, zlepšete jejich finanční gramotnost a nechte je bojovat o 2x 30 tisíc korun na vědecké vybavení učeben.

Dovolujeme si vás, vaše žáky a studenty, učitele, rodiče i přátele vaší školy pozvat k zapojení do druhého ročníku vědecko-zábavného projektu Stratocaching, jehož cílem je vzbudit zájem o vědu především mezi mladou generací.

Podpořte zájem žáků o vědu, zlepšete jejich finanční gramotnost a nechte je bojovat o 2x 30 tisíc korun na vědecké vybavení učeben.

 

Fond pojištění vkladů, zákonem zřízená a nevýdělečná instituce, se jako partner projektu Stratocaching rozhodl připravit speciální internetové stránky s herní aplikací Peníze z nebe, která zábavnou formou zvyšuje finanční gramotnost hráčů. Pro vítěze je kromě individuálních cen připravena i finanční odměna určená na nákup vědeckého vybavení školy. Stačí se jen zapojit, vzdělávat se a hrát.

  • Zvyšte zábavnou formou finanční gramotnost žáků a studentů
  • Vzbuďte zábavnou formou zájem o přírodovědné předměty
  • Získejte 30 tisíc Kč na vybavení přírodovědných učeben
  • Získejte dalších 30 tisíc Kč na vybavení školy v rámci projektu Stratocaching

Budeme rádi, pokud informace obsažené v tomto mailu sdělíte svým žákům a studentům, stejně tak i učitelům předmětů, kterých se téma přírodních věd a finanční gramotnosti nejvíce týká.

Detailní informace a plakát určený k vytištění na nástěnky škol naleznete v příloze.

 

Další informace o projektu Peníze z nebe a Stratocaching najdete na těchto odkazech:

http://penizeznebe.cz/

http://stratocaching.idnes.cz/

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S přátelským pozdravem

Ondřej Kinkor

AC&C Public Relations, s.r.o.
Čistovická 249/11 | 163 00 Praha 6
M: +420 736 751 160 |T: +420 220 515 314 | F: +420 220 518 209 | E: ondrej.kinkor@accpr.cz

 

O Fondu pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve dvaceti případech, při kterých poskytl v podobě šestnácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vkladatelům dvanácti bank a čtyřech družstevních záložen v celkové výši zhruba 39,1 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.

 

O projektu Stratocaching

Stratocaching je experiment, který spojuje vypuštění stratosférického balónu s geolokační hrou pro veřejnost. Nápad pochází z dílny českého občanského sdružení Žádná věda.

Jedná se o experiment, který má neopakovatelné kouzlo – loni poprvé spojil dohromady lidi z různých komunit, přinesl statisícům diváků na internetu pohledy z „vesmíru“ nad Berounem, poučil je o vyspělých technologiích, fyzikálních zákonech, o meteorologii a letectví, a také dal zcela neformální lekci z vlastivědy. Na konci letošního října bude opět vypuštěn balón do stratosféry a s pomocí kamer nabídne pohled „na okraj vesmíru“ vysoko nad Českem. Ale to není vše: z gondoly balónu ve výšce 30 kilometrů vypadne k zemi 12 létajících kapslí v podobě velkého javorového semínka. Kde přistanou, to nikdo neví, může to být třeba u Aše nebo u Havířova. Kapsle však svojí polohu nahlásí s pomocí GPS souřadnic, a podle těch je bude možné najít.

Projekt zaštítilo Národní technické muzeum a Czech Space Office. Hlavním mediálním partnerem je nejčtenější vědecko-technologický online magazín v České republice Technet.cz, který spadá pod zpravodajský portál iDnes.cz.