Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Úspěchy Přehled úspěchů
ROK 2023/2024    
     
     
     
ROK 2022/2023    
     
Šimon Pudil VIII 2. místo národní kolo High School business challenge
Jan Klee, VIII
Karel Lehký, VIII
Vojtěch Oravec, VIII
Johana Váňová, VII 2. místo celostátní kolo Dva tisíce dvacet dva - literární soutěž
Lucie Pražáková, VI 3. místo krajské kolo Stolní tenis
Eliška Charvátová, VI
Laura Mičánková, IV 2. místo okresjní kolo  Konverzační soutěž v německém jazyce 
Matěj Buršík, IV   1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
Eliška Hanáková, IV 2. místo okresní kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
František Farsa, IV 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Anna Kochová, IV 1. místo celostátní kolo Skrytá paměť Moravy - literární soutěž
Jakub Čech, V 3. místo celostátní kolo Turnaj církevních škol ČR ve florbalu chlapců
Marek Hort, V
Štěpán Kubík, V
Vít Oplatek, V
Filip Sochor, V
Jan Pecha, 3. A
Martin Železný, III
Šimon Pudil, VIII
Martin Oliva, VIII
Vojtěch Oravec, VIII
Jonáš Pudil, IV
Prokop Roleček, IV 2. místo krajské kolo Olympiáda v českém jazyce
Nela Sochorová, III 3. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Michal Kaleta, III 3. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Michaela Smetanová, III 3. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Michal Kaleta, III 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Michaela Smetanová, III   3. místo okresní kolo    Fyzikální olympiáda
Marie Buršíková, VI 1. místo celostátní kolo Nakresli tři krále
Veronika Dosbabová, III 2. místo celostátní kolo Nakresli tři krále
Markéta Matějková, II 3. místo krajské kolo Krajské kolo dětské sólové recitace
Markéta Matějková, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Ella Jedličková, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Jiří Schreiber, VI 1. místo krajské kolo Matematická olympiáda
Barbora Zmátlová, II 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Pavel Dohnal, II 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Barbora Zmátlová, II 2. místo krajské kolo Matematický klokan, kategorie Benjamín
Ondřej Loupal, II 2. místo okresní kolo Matematický klokan, kategorie Benjamín
Prokop Šebela, VI 3. místo krajské kolo Matematický klokan, kategorie Junior
Jiří Schreiber, VI 2. místo krajské kolo Matematický klokan, kategorie Junior
Monika Krátká, 4. A 3. místo krajské kolo Matamatický klokan, kategorie Student
Filip Sochor 3. místo krajské kolo Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR
Sabína Šebestová, 4. A
Daniel Havránek, 4. A
Eliška Jirků, 3. A 1. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Jak Klee, VII 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Jakub Šerý, VII 1. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Eliška Bulková, VII 1. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Jana Matyášová, 3. A 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Terezie Sladká, 3. A 4. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost
Halina Hovězáková, 3. A 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Michaela Železná, V 1. místo celostátní kolo Turnaj církevních škol ve florbalu
Emma Kolmanová, V
Marta Jurková, V
Zuzana Havlenová, 2. A
Veronika Hladíková, 2. A
Monika Losová, 2. A
Kateřina Pavlíčková, 1. A
Alžběta Sladká, 1. A
Markéta Vlčková, VIII
Klára Pokorná, 1. A
Pavel Beroun, 1. A 2. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce
Pavel Komínek, 1. A 1. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda, kategorie D
František Farsa, IV 1. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda, kategorie C
Jonáš Ondráček, II 2. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda, kategorie B
Ondřej Loupal, II   3. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda, kategorie B
Veronika Sýkorová, 2. A 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Jakub Vrzal, 2. A 2. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Kryštof Nekuda, IV 3. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Prokop Roleček, IV 20. místo celostátní kolo Náboj Junior
Lukáš Lipka, IV
Erik Neugebauer, IV
František Farsa, IV
Jáchym Šisler, VI 4. místo krajské kolo Ekologická olympiáda
Monika Bednářová, 2. A
 Jakub Vrzal, 2. A  
Jáchym Šisler, VI          1. místo krajské kolo    Přírodovědný klokan
Max Mičánek, I    1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Petr Zacha, I 3. místo okresní kolo Pythagoriáda
Pavel Dohnal, II 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Barbora Zmátlová, II 2. místo okresní kolo Pythagoriáda
Vladimír Černoch, III 1. místo okresní kolo  Pythagoriáda
Franišek Farsa, IV 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Erik Neugebauer, IV 2. místo okresní kolo Pythagoriáda
Prokop Roleček, IV    2. místo okresní kolo Pythagoriáda
     
     
     
ROK 2021/2022    
     
Terezie Matějková, VII 1. místo krajské kolo SOČ: Ekonomika a řízení
Josef Kuthan, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Jáchym Šisler, V 3. místo krajské kolo Matematická olympiáda
Eva Feldbabelová, 4. A 1. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Jiří Schreiber, V 2. místo krajské kolo Soutěž dětí a mládeže v programování
Pavel Farsa, 1. A 3. místo krajské kolo Soutěž dětí a mládeže v programování
Jáchym Šisler, V 2. místo krajské kolo Matematický klokan
Ema Kolmanová, IV 3. místo krajské kolo Prezentiáda
Michaela Železná, IV 3. místo krajské kolo Prezentiáda
Václav Hess, VII 2. místo okresní kolo Matematický klokan
Jáchym Šisler, V 1. místo okresní kolo Matematický klokan
Daniela Sladká, V 2. místo okresní kolo Matematický klokan
Jiří Schreiber, V 3. místo okresní kolo Matematický klokan
Lukáš Lipka, III 1. místo okresní kolo Matematický klokan
Marek Hort, IV 3. místo okresní kolo Matematický klokan
Vladimír Černoch, II 2. místo okresní kolo Matematický klokan
Tadeáš Bryja, II 3. místo okresní kolo Matematický klokan
Josef Kuthan, 3. A 1. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce
Pavel Farsa, 1. A 1. místo okresní kolo Soutěž dětí a mládeže v programování
Jiří Schreiber, V  2. místo okresní kolo  Soutěž dětí a mládeže v programování 
Maya Thomet, VII 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
František Farsa, III 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Maya Thomet, VII 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Vojtěch Šlechta, I 3. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda
Johana Váňová, VI 1. místo celostátní literární soutěž, poezie
Kryštof Podlešák, VI 3. místo celostátní literární soutěž, próza
František Farsa, III 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Prokop Roleček, III 2. místo okresní kolo Pythagoriáda
Jiří Špaček, II 2. místo okresní kolo Pythagoriáda
Lukáš Lojda, II 3. místo celostátní IluStory
Erik Neugebauer, III 1. místo krajské kolo Logická olympiáda
Prokop Šebela, V 1. místo krajské kolo Přírodovědný klokan
Jáchym Šisler, V 3. místo krajské kolo Přírodovědný klokan
     
ROK 2020/2021    
     
Kryštof Nekuda, II celostátní kolo Dětská scéna 2021 - recitace
Lenka Kolomazníková, VII 1. místo krajské kolo SOČ
Klára Lojdová, VII 3. místo krajské kolo SOČ
Anežka Konvičková, VII 3. místo krajské kolo SOČ
Eva Feldbabelová, 3. A 16. místo celostátní Astronomická olympiáda
Zdislava Podlešáková, VII 1. místo celostátní Sv. Ludmila-literární soutěž
Sára Hlouchová, VI 3. místo celostátní Sv. Ludmila-literární soutěž
Marie Schreiberová, III 2. místo celostátní Tři králové-výtvarná soutěž
Michal Kaleta, I 3. místo celostátní Tři králové-výtvarná soutěž
Jáchym Šisler, IV 3. místo krajské kolo Chemická olympiáda
Eva Feldababelová, 3. A 1. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Jiří Schreiber, IV 1. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Lukáš Matějek, VIII 3. místo krajské kolo Dějepisná olympiáda
Lukáš Matějek, VIII 3. místo krajské kolo       stronomická olympiáda
Eva Feldababelová, 3. A 1. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Prokop Šebela, IV 3. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Lukáš Matějek, VIII 8. místo celostátní Česká lingvistická olympiáda
Josef Kuthan, 2. A 3. místo okresní kolo Mladý spisovatel
Prokop Roleček, II 1. místo okresní kolo Mladý spisovatel
Eliška Hanáková, II okresní kolo Mladý spisovatel - čestné uznání
Tereza Tručková, VII 1. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Marie Buršíková, IV 2. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Lukáš Matějek, VIII 3. místo krajské kolo Dějepisná olympiáda
Jáchym Šisler, IV 1. místo okresní kolo Chemická olympiáda
Jáchym Šisler, IV 1. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Jiří Schreiber, IV 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Filip Sochor, III 2. místo okresní kolo  Zeměpisná olympiáda
Michaela Smetanová, I 2. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda
Daniel Hlavina, 3. A 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Alžběta Škodová, 3. A 4. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Sofie Bednářová, III 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Barbora Lojdová, III 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Laura Mičánková, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Eliška Hanáková, II 4. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Tereza Tručková, VII 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Daniel Hlavina, 3. A 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Marie Buršíková, IV 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Tobiáš Budějovský, IV 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
František Farsa, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Tereza Budějovská, II 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Patrik Kašpárek, VIII 2. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Marie Buršíková, IV 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Tobiáš Budějovský, IV 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Lukáš Matějek, VIII 1. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Jáchym Šisler, IV 3. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Zdiška Podlešáková, VII 1. místo celostátní kolo Literární soutěž
Sára Hlouchová, VI 3. místo celostátní kolo Literární soutěž
     
ROK 2019/2020    
Jan Míšek, 3. A 1. místo krajské kolo SOČ
Renata Jurková, VII 1. místo krajské kolo SOČ (Chemie)
Lukáš Matějek, VII 2. místo krajské kolo SOČ (Fyzika)
Jan Krutiš, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie)
Eva Feldbabelová, 2. A 1. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Prokop Šebela, III 2.-3. místo krajské k. Astronomická olympiáda
Ondřej Křivan, III 1. místo okresní kolo Chemická olympiáda
Tereza Budějovská, I 3. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda
Maya Thomet, V 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Daniel Hlavina, 2. A 3. místo okresní kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Tereza Tručková, VI 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Eliška Bulková, IV 3. místo okresní kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Jan Vavera, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Tobiáš Budějovský, III 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Jakub Šerý, IV 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
František Farsa, I 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Hedvika Doležalová, II 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Daniel Hlavina, 2. A 4. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Adam Pažourek, 3. A 5. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Ida Svobodová, VIII 6. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Patrik Kašpárek, VII 6. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Jáchym Šisler, III 2. místo okresní kolo Přírodovědný klokan
Jiří Schreiber, III 1. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Jáchym Šisler, III 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Johana Váňová, IV 4.-5. místo okresní k. Olympiáda v ČJ
Daniela Sladká, III 4.-5. místo okresní k. Olympiáda v ČJ
Daniela Sladká, III 1. místo krajské kolo Náboj Junior
Jiří Schreiber, III 1. místo krajské kolo Náboj Junior
Prokop Šebela, III 1. místo krajské kolo Náboj Junior
Jáchym Šisler, III 1. místo krajské kolo Náboj Junior
ELiška Hnízdilová, VI 2. místo krajské kolo stolní tenis
Kateřina Pražáková, VI 2. místo krajské kolo stolní tenis
Jáchym Šisler, III 1. místo krajské kolo Logická olympiáda
Prokop Šebela, III 2. místo krajské kolo Logická olympiáda
     
ROK 2018/2019    
Vít Vecheta, VII     1. místo celostátní  SOČ (strojírenství) 
Jiří Schreiber, II 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Marek Hort, I 3. místo okresní kolo Pythagoriáda
Michal Vašíček, VII 3. místo krajské kolo SOČ (kultura)
Ida Svobodová, VII 3. místo krajské kolo SOČ (zdravotnictví)
Jáchym Novák, VII 3. místo krajské kolo SOČ (chemie)
Patrik Kašpárek, VI 3. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Ida Svobodová, VII 1. místo okresní kolo SOČ (zdravotnictví)
Eliška Drábková, VII 2. místo okresní kolo SOČ (výtvaná výchova)
Vanda Mojžíšová, 3. A 3. místo okresní kolo      SOČ (chemie)
Matouš Benda, VIII 1. místo krajské kolo recitace Wolkerův Prostějov
Anja Grznárová, IV 1. místo okresní kolo recitace Dětská scéna
Jiří Schreiber, II 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Marie Schreiberová, I 2. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Eva Feldbabelová, 1. A 1. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Lukáš Matějek, VI 6. místo krajské kolo Astronomická olympiáda
Jáchym Šisler, II 2. místo okresní kolo Biologická olympiáda
Jana Švaříčková, II 3. místo okresní kolo Biologická olympiáda
Kateřina Kutinová, 3. A 2. místo krajské kolo Soutěž v anglickém jazyce
Maya Thomet, IV 4. místo krajské kolo Konverzační soutěž - AJ
Kateřina Kutinová, 3. A 1. místo okresní kolo Soutěž v anglickém jazyce
Eliška Bulková, III 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž - AJ
Maya Thomet, IV 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž - AJ
Tereza Tručková, V 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž - NJ
Mai Phuon Dao Thi, IV 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž - NJ
Tobiáš Budějovský, II 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž - NJ
Daniela Sladká, II 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž - NJ
Marie Buršíková, II 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž - AJ
Eliška Kostková, V 1. místo okresní kolo recitace Wolkerův Prostějov
Petra Paločková, VII 2. místo okresní kolo recitace Wolkerův Prostějov
Pavla Mitašová, 4. A 5. místo krajské kolo Ekologická olympiáda
Renata Jurková, VI 5. místo krajské kolo Ekologická olympiáda
Lukáš Matějek, VI 5. místo krajské kolo Ekologická olympiáda
Václav Hess, IV 6. místo krajské kolo Logická olympiáda - kategorie B
     
ROK 2017/2018    
Adam Šplíchal, VII. 1. místo krajské kolo SOČ (Historie)
Izabela Fialová, 3.A 2. místo krajské kolo SOČ (Chemie)
Jakub Lamich, VII. 3. místo krajské kolo SOČ (Teorie kultury)
Tea Lukášková, VII. 3. místo krajské kolo SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí)
Adam Mandl, VII. 3. místo krajské kolo SOČ (Chemie)
Jáchym Šisler, I. 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Václav Hess, III. 3. místo okresní kolo Pythagoriáda
Patrik Kašpárek, V. 5. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Jiří Schreiber, I. 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Alexandra Hoffmannová, II. 2. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Jiří Schreiber, I. 3. místo krajské kolo Matematický klokan - kategorie Benjamín
Jiří Schreiber, I. 2. místo okresní kolo Matematický klokan - kategorie Benjamín
Prokop Šebela, I. 3. místo okresní kolo Matematický klokan - kategorie Benjamín
Adéla Tržilová, V.  4. místo okresní kolo  Matematický klokan - kategorie Junior 
Kateřina Kutinová, 2. A 1. místo krajské kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III.A
Adéla Věžníková, IV.  3. místo krajské kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.C 
Tereza Tručková, IV. 5. místo krajské kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B 
Tereza Tručková, IV. 1. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Tereza Filipová, VII. 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Veronika Nováková, VII. 4. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie III.A
Tereza Tručková, IV. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Dao Thi Mai Phuong, III. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Alexandra Hoffmannová, II.    2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Jakub Šerý, II. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Kateřina Kutinová, 2. A 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III.A
Tereza Tručková, IV. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B
Maya Thomet, III. 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B
Eliška Bulková, II. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B
     
ROK 2016/2017    
Anna Zikmundová, 3. A 1. místo krajské kolo SOČ (Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie )
Jakub Škrdla, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ (Teorie kultury)
Zdeňka Stoklasová, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství)
Kateřina Cardová, VII. 2. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Šárka Trandová, VII. 4. místo krajské kolo SOČ (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)
Jitka Vechetová, VII. 4. místo krajské kolo SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí)
Denisa Vejmelková, VII. 4. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Julie Šislerová, III. 4. místo celostátní  Bible a my
Simona Trnková, VI. 3. místo celostátní Bible a my
Adéla Věžníková, III. 1. místo krajské kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.C
Tereza Tručková, III.  3. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B 
Patrik Kašpárek, IV. 3. místo okresní kolo    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B
Karel Lehký, II. 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B
Tereza Tručková, III. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Anežka Konvičková, III.   2. místo okresní kolo   Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II.B
Dao Thi Mai Phuong,II.    1. místo okresní kolo    Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Karel Lehký, II. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Jiří Hanák, VII. 1. místo okresní kolo Stolní tenis
Petr Jonáš, 3. A 1. místo okresní kolo Stolní tenis
Vojtěch Čapek, VI. 1. místo okresní kolo Bible a my
Simona Trnková, VI. 2. místo okresní kolo Bible a my
Julie Šislerová, III. 1. místo okresní kolo Bible a my
Klára Lojdová, III. 3. místo okresní kolo Bible a my
Václav Hess, II. 1. místo okresní kolo Bible a my
Kryštof Podlešák, I. 2. místo okresní kolo Bible a my
Gabriela Vavřínková, 1.A  krajské kolo Logická olympiáda
Josef Vlna, IV. krajské kolo Logická olympiáda
Kateřina Ošmerová, II. krajské kolo Logická olympiáda


ROK 2015/2016    
Sylvie Strýčková, 3. A 1. místo krajské kolo SOČ (Biologie)
Eliška Saitlová, VII. 1. místo krajské kolo SOČ (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)
Marika Novotná, VII. 2. místo krajské kolo SOČ (Zemědělství)
Hana Lhotská, VII. 2. místo krajské kolo SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí)
Jiří Kašpárek, VII. 2. místo krajské kolo SOČ (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)
Gabriela Plíšková, VII. 3. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Jan Preininger, VII. 4. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Karel Šebela, IV. 1. místo krajské kolo Recitační soutěž
Antonín Svitáček, IV. 3. místo krajské kolo Fyzikální olympiáda
Vít Vecheta, IV. 1.-2.místo okresní kolo      Fyzikální olympiáda
Antonín Svitáček, IV. 3. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Václav Hess, I. 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Vojtěch Oravec, I. 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Nguyen Thivan Anh, VII. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Jurgen Kogler, V. 4. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
William Robert Ritter, IV.       2. místo krajské kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie II.B
Tereza Tručková, II. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Tereza Tručková, II. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B
Anežka Konvičková, II. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie I.B
Anežka Konvičková, II. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie I.B
Daniela Cejpková krajské kolo Logická olympiáda
Karel Šebela krajské kolo Logická olympiáda
Adéla Tržilová krajské kolo Logická olympiáda
Jakub Kolář, IV. 2. místo krajské kolo Náboj Junior 2015
Antonín Svitáček, IV. 2. místo krajské kolo Náboj Junior 2015
Karel Šebela, IV. 2. místo krajské kolo Náboj Junior 2015
Vít Vecheta, IV. 2. místo krajské kolo Náboj Junior 2015


ROK 2014/2015    
Matouš Benda, IV. celostátní kolo Recitační soutěž
Anna Benešová, VII. 1. místo krajské kolo SOČ (Chemie)
Daniela Nečasová, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ (Zemědělství, potravinářství)
Renáta Kostková, 3. A 2. místo krajské kolo SOČ (Biologie)
Berenika Lukášková, VII. 3. místo krajské kolo SOČ (Ochrana a tvorba životního prostředí)
Michaela Matoušková, VII.      3. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Vendula Němcová, VII. 4. místo krajské kolo SOČ (Zdravotnictví)
Jan Chloupek, VII. 3. místo okresní kolo SOČ (Filozofie, politologie)
Berenika Lukášková, VII. krajské kolo Recitační soutěž Wolkerův Prostějov
Vojtěch Veleba, 1. A krajské kolo Recitační soutěž Wolkerův Prostějov
Eliška Kostková, I. krajské kolo Recitační soutěž Wolkerův Prostějov
Dao Thi Huong, VII.  5. místo v krajském kole    Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III 
Dao Thi Huong, VII. 1. místo v okresním kole Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie III 
William Robert Ritter, III.  1. místo okresní kolo  Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie IIB 
Karel Šebela, III. 2. místo okresní kolo      Pythagoriáda 
Julie Šislerová, I.  3. místo okresní kolo Pythagoriáda 
Vít Vecheta, III. 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Nguyen Thivan Anh, VII.      1. místo krajské kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Nguyen Thivan Anh, VII. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce
Monika Kršková, IV. 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IIB
Kateřina Dobešová, III. 2. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IIB
Stella Spoustová, II. 1. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IB
Lucie Kliková, II. 3. místo okresní kolo Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie IB
Jakub Kolář, III. 3. místo krajské kolo Náboj Junior 2014
Antonín Svitáček, III. 3. místo krajské kolo Náboj Junior 2014
Karel Šebela, III. 3. místo krajské kolo Náboj Junior 2014
Vít Vecheta, III. 3. místo krajské kolo Náboj Junior 2014

 

ROK 2012/2013    
Radka Augustinová, VII.

1. místo krajské kolo

SOČ (tvorba učebních pomůcek - za inovativní učebnici angličtiny)

Martina Chytková, VII.

1. místo krajské kolo

SOČ (bilogie)

Lucie Macháčková, VII.

1. místo krajské kolo

SOČ (zemědělství, lesnictví, a vodní hospodářství)

Radka Kelblerová, 3.A

2. místo krajské kolo

SOČ (zemědělství, lesnictví, a vodní hospodářství)

Lenka Voborná. 3.A

3. místo krajské kolo

SOČ (ochrana životního prostředí)

Karel Čapka, VII.

celostátní kolo

o nejlepší aforismus a epigram v soutěži "Škola základ života"  

William Ritter, I.

1. místo okresní kolo

Pythagoriáda

Karel Šebela, I.

1. místo okresní kolo

Pythagoriáda

Eliška Pacalová, I.

2. místo okresní kolo

Pythagoriáda

Výběr školy - chlapci    2. místo Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců
Šimon Benda. VII.

1. místo krajské kolo

Wolkerův Prostějov - recitační soutěž
Lucie Macháčková, VII. krajské kolo Wolkerův Prostějov - recitační soutěž
Barbora Fialová, V. krajské kolo Wolkerův Prostějov - recitační soutěž
Thai Van Anh, IV. 1. místo krajské kolo
5. místo celostátní kolo
Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Radka Augustinová, VII. 3. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (III. kategorie)
Miriam Kudrnová, 2.A 3. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce (II. kategorie)

 

ROK 2011/2012    
Výběr školy - chlapci      1. místo Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců
Kateřina Zachová krajské kolo Wolkerův Prostějov - recitační soutěž
Veronika Dvořáková 1. místo krajské kolo    

Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)

Monika Tománková 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor informatika)
Jan Nejedlý 1. místo okresní kolo SOČ (obor pedagogika, psychologie, volný čas)
Hana Štolzová 3. místo okresní kolo Středoškolská odborná činnost (obor fyzika)
Thi Huong Dao 1. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (II. kategorie)
Jitka Vechetová 2. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (I. kategorie)
Berenika Lukášková 2. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie)
Martina Kloudová
Zuzana Ondračková 
2. místo Soutěž Městské knihovny Třebíč - Třebíčský historický kalendář

 

ROK 2010/2011

Výběr školy - chlapci   1. místo Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců
Hana Loucká 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Středoškolská odborná činnost (obor biologie)
Kamila Sedláčková 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor biologie)
Lucie Bublanová 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor společenské vědy)
Eliška Kudrnová 2. místo okresní kolo      Středoškolská odborná činnost (obor dějepis)
Eliška Kudrnová

2. - 3.m okresní kolo 

4. místo krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce (II. kategorie)
Eliška Kudrnová celostátní kolo Olympiáda v latině
Zuzana Havlová
Iva Kašpárková
1. místo Krajský přebor ve stolním tenise
Lucie Macháčková 1. místo okresní kolo
3.-4. místo krajské kolo  
Wolkerův Prostějov - recitační soutěž
Vojtěch Čapek
Jakub Lamich
Adam Šplíchal 
1. místo Celostátní soutěž ve znalostech Bible (I. kategorie)
Miriam Kudrnová
Eliška Kudrnová
Kateřina Zachová 
3. místo Celostátní soutěž ve znalostech Bible (II. kategorie)
Anna Kudláčková 1. místo Celostátní výtvarná soutěž Můj nejmilejší autobus
(kategorie: netradiční tvary a pojetí)
Lucie Horáková 2. místo
Alexandra Kunčarová      2. místo Celostátní internetová fotosoutěž na téma Svět kolem nás

 

ROK 2009/2010

Výběr školy - chlapci   2. místo Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců
Výběr školy - dívky 1. místo Turnaj církevních škol ČR ve florbalu dívek
Marta Fialová 1. místo krajské kolo     
celostátní kolo 
Wolkerův Prostějov
Renáta Nováková 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Vojtěch Zahrádka 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Středoškolská odborná činnost (obor chemie)
Jana Malenová 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Martin Maloušek 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor biologie)
Karel Müller 3. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor historie)
Denisa Hudková 3. místo krajské kolo    Středoškolská odborná činnost (obor biologie)
Lucie Svobodová 2. místo okresní kolo Středoškolská odborná činnost (obor společenské vědy)
Nikola Pospíšilová 3. místo okresní kolo Středoškolská odborná činnost (obor historie)
Michaela Matoušková     1. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Kateřina Vychytová 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Klára Konečná 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Renáta Nováková 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (III. kategorie)
Alice Pavlíková 2. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce (II. kategorie)
Dao Thi Huong 2. místo okresní kolo  Olympiáda v anglickém jazyce (I. kategorie)
Vojtěch Palát krajské kolo Matematická olympiáda (úspěšný řešitel)
Klára Konečná krajské kolo Matematická olympiáda (úspěšný řešitel)
Jan Dostál krajské kolo Matematická olympiáda
Martina Chytková 1. místo okresní kolo Chemická olympiáda
Lucie Macháčková 1. místo okresní kolo Recitační soutěž
  2. místo okresní kolo Biologická olympiáda
Berenika Lukášková 3. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Pavla Hromadová 1. místo Okresní přebor v atletice - vytrvalostní běh
Klára Ryglová  1. místo Okresní přebor v atletice - skok vysoký

 

ROK 2008/2009

Výběr školy - chlapci 2. místo                         Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu chlapců
Výběr školy - dívky 3. místo Turnaj církevních škol ČR ve florbalu dívek
Marta Fialová 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Wolkerův Prostějov
Školní časopis SIGN
(šéfredaktor: D. Klíma)   
2. místo Nejlepší školní časopis Vysočiny
Libor Komárek 2. místo krajské kolo         Středoškolská odborná činnost (obor biologie)
Petra Vítová 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Lenka Ellingerová 3. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (teorie umění)
Michael Lujc 4. místo krajské kolo Wolkerův Prostějov
Michal Janda 1. místo okresní kolo Recitační soutěž (III. kategorie)
Kateřina Zachová 1. místo okresní kolo Recitační soutěž (IV. kategorie)
Veronika Martinovská 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (III. kategorie)
Michaela Zejdová 3. místo okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie)

Jana Benešová 3. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Anna Kudláčková 3. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Alice Pavlíková 2. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (III. kategorie)
Michael Lujc 1. místo krajské kolo Halové mistrovství kraje Vysočina - vrh koulí
Miroslava Nováková 2. místo krajské kolo Halové mistrovství kraje Vysočina - vrh koulí
Výběr školy - chlapci 1. místo okresní kolo Soutěž ve volejbalu
Výběr školy - dívky 1. místo okresní kolo Středoškolský pohár v lehké atletice

 

ROK 2007/2008

Kateřina Horká, Jan Hutař
Luboš Müller, Václav Štěbra    
Klára Havránková               
1. - 2. místo                         Oranžová učebna (soutěž ČEZ)
Marta Fialová celostátní kolo Wolkerův Prostějov
Kateřina Zachová celostátní kolo Recitační soutěž
Alexandra Kunčarová 2. místo celostátní soutěž        Výtvarná soutěž v Církevní ZŠ Hradec nad Moravicí
Radek Pošvař 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor chemie)
Helena Bohuslavová 3. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor chemie)
Václav Štěbra 4. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor historie)
Eva Kucharská 1. místo okresní kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Denisa Nahodilová 1. místo okresní kolo Recitační soutěž
Adéla Nováková
Zuzana Havlová 
1. místo okresní kolo
3. místo krajské kolo 
Stolní tenis
Starší dívky 1. místo okresní kolo Středoškolský pohár (atletická soutěž)

 

ROK 2006/2007

Zdeněk Ferda                mezinárodní kolo             Jazyková konverzační soutěž v St. Pöltenu (Rakousko)
Marta Fialová 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Wolkerův Prostějov
Kateřina Zachová 1. místo krajské kolo
celostátní kolo 
Recitační soutěž
Pavla Kučerová zemské kolo Olympiáda v latině
Alena Kudrnová zemské kolo Olympiáda v latině
Alžběta Michálková 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Jan Kovář 2. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor životní prostředí)
Martina Picmausová 1. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (III. kategorie)
Aneta Martišová 2. místo krajské kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Lucie Svobodová 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Kateřina Zachová 2. místo okresní kolo Olympiáda ze zeměpisu
  1. místo Rok diecéze - vědomostní soutěž (III. kategorie)
Klára Ryglová 1. místo krajské kolo Pohár rozhlasu - skok vysoký
Magdaléna Váňová 2. místo krajské kolo Pohár rozhlasu - běh na 60 m
Klára Ryglová

3. místo krajské kolo

Pohár rozhlasu - běh na 60 m
Starší dívky 1. místo okresní kolo Pohár rozhlasu
Lucie Nováková 1. místo krajské kolo Krajský přebor kraje Vysočina v lehké atletice - vrh koulí
Miroslava Nováková 3. místo krajské kolo Krajský přebor kraje Vysočina v lehké atletice - vrh koulí
Magdaléna Váňová 3. místo krajské kolo Krajský přebor kraje Vysočina v lehké atletice - skok daleký
Dívky 1. místo okresní kolo Atletický čtyřboj
Magdaléna Váňová 1. místo okresní kolo Atletický čtyřboj

 

ROK 2005/2006

Klára Havránková             celostátní kolo                   Recitační soutěž
Dobromila Večeřová 1. místo krajské kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Veronika Martinovská 1. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Barbora Zelená 1. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce (I. kategorie)
Barbora Kratochvílová 1. místo okresní kolo Recitační soutěž
Vojtěch Tretera 1. místo okresní kolo Matematická olympiáda
Hana Mašková 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Denisa Čermáková celostátní kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)

 

ROK 2004/2005

Lenka Machová                2. místo krajské kolo         Středoškolská odborná činnost (obor psychologie)
Hana Solařová 3. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Monika Ferdová 4. místo krajské kolo Středoškolská odborná činnost (obor zdravotnictví)
Monika Ferdová
Hana Solařová
Zdeněk Ferda 
1. místo  Ekologická olympiáda (Lesní ekosystém)
Lenka Machová 3. místo  Olympiáda v českém jazyce (II. kategorie)
Alice Pavlíková 1. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (I. kategorie)
Mariana Kopecká 2. místo okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (III. kategorie)
Aneta Martišová 1. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Renáta Nováková 2. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Lucie Svobodová 3. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Barbora Horká 1. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (II. kategorie)
Veronika Martinovská 3. místo okresní kolo Olympiáda v němekcém jazyce (II. kategorie)
Natálie Buriánová 3. místo okresní kolo Pythagoriáda
Zdeněk Ferda 3. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda
Dívky 1. místo okresní kolo Pohár rozhlasu
Chlapci 2. místo okresní kolo Pohár rozhlasu
Dívky (III. kategorie) 1. místo okresní kolo Přespolní běh
Dívky (IV. kategorie) 1. místo okresní kolo Přespolní běh
Miroslava Nováková 1. místo krajský přebor Krajský přebor Vysočiny - 60 m
  2. místo krajský přebor Krajský přebor Vysočiny - 150 m
Lucie Nováková 3. místo krajský přebor Krajský přebor Vysočiny - 150 m
Magdaléna Váňová 1. místo Župní přebor Sokola - 60 m

 

ROK 2003/2004

Dina Velichová                mezinárodní kolo             Jazyková konverzační soutěž v St. Pöltenu (Rakousko)
Kateřina Horká
Iva Stříbrská
Olga Nahodilová 
krajské kolo Wolkerův Prostějov
Přemysl Pospíšil 3. místo okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (III. kategorie)
Lenka Machová 3. místo okresní kolo Olympiáda v českém jazyce (II. kategorie)
Jakub Tůma 3. místo okresní kolo Dějepisná olympiáda
Pavla Kroupová 1. místo okresní kolo Středoškolské squashové dny
Aleš Mucha 1. místo okresní kolo
Lenka Fabíková 2. místo okresní kolo
Lenka Fabíková
Pavla Kroupová
Simona Poláková
1. místo okresní kolo Přespolní běh
Miroslava Nováková 1. místo krajské kolo Běh na 60 m
  2. místo krajské kolo Skok vysoký
Lucie Nováková 2. místo krajské kolo Běh na 60 m
Starší dívky  2. místo okresní kolo Pohár rozhlasu

 

ROK 2002/2003

Jana Šelová                    mezinárodní kolo              Jazyková konverzační soutěž v St. Pöltenu (Rakousko)
Lucie Nováková 1. místo krajský přebor Běh na 60 m
  2. místo krajský přebor Skok do dálky
  3. místo krajský přebor Běh na 150 m
Miroslava Nováková 2. místo krajský přebor Skok do výšky
Klára Havránková
Barbora Hromadová
Lucie Nováková
Miroslava Nováková 
1. místo krajský přebor Štafeta 4 x 60 m

 

ROK 2001/2002

Hana Černá                      3. místo krajské kolo       Olympiáda v anglickém jazyce
Kateřina Havránková 1. místo okresní kolo Wolkerův Prostějov
Anežka Paločková 2. místo okresní kolo Fyzikální olympiáda
Libor Janek 1. místo okresní kolo Plavání
Marek Veselý 2. místo okresní kolo
Terezie Pecinová 2. místo okersní kolo Pohár rozhlasu - skok vysoký
Starší dívky 3. místo krajské kolo Středoškolský pohár dorostu v lehké atletice
Dívky (V. kategorie) 1. místo okresní kolo Přespolní běh

 

ROK 2000/2001

Boris Kjulleněn                  1. místo okresní kolo    
3. místo krajské kolo       
Olympiáda v německém jazyce
Martin Fabík 1. místo okresní kolo Pythagoriáda
Štěpánka Nováková 2. místo okresní kolo Pythagoriáda
Viktor Růžička 1. místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda
Pavla Kroupová 1. místo okresní kolo Pohár rozhlasu - vrh koulí
Dívky (IV. a V. kategorie) 1. místo okresní kolo Běh 17. listopadu (přespolní běh)
Dívky (III. kategorie) 2. místo okresní kolo Pohár rozhlasu

 

ROK 1999/2000

Ivana Kroupová                  republikové finále       Závod míru nadějí (cyklistika)
Jaroslava Lojdová okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce (II. kategorie)
Dina Velichová okresní kolo Olympiáda v německém jazyce (I. kategorie)
Mladší žákyně okresní kolo Atletický čtyřboj žactva
Dívky i hoši okresní kolo Vybíjená


© 2014 Katolické gymnázium Třebíč