Vyjeď na stáž do zahraničí!

Erasmus+


Co je to Erasmus?

O Erasmus+


Program Erasmus+ umožňuje a podporuje mezinárodní spolupráci partnerských škol. Přináší inovace do vzdělávání a účastníci mají příležitost rozvíjet svoje dovedností. Zpřístupňuje českým školám nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Instagram Erasmus+
YouTube Erasmus+
Image

Co ti Erasmus+ může dát

Cíle Erasmus+


Hlavními cíli programu Erasmus+ v oblasti školství a vzdělávání jsou podpora kvalifikovanosti a zaměstnanosti v rámci Evropské unie. Projekty strategického partnerství poskytují vynikající příležitost pro naše studenty a zaměstnance, aby se aktivně zapojili do zajímavých projektů, získávali odborné vzdělání, zdokonalovali své jazykové dovednosti, posilovali schopnost prezentovat své názory veřejně v angličtině a jiných cizích jazycích, objevovali život v různých regionech a navazovali kontakty s vrstevníky.

Zážitky na celý život

Proč vyjet na Erasmus?


  • Zdokonalíš se v cizích jazycích.
  • Zkušeností ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí si zaměstnavatelé cení.
  • Poznáš nejen místní kulturu a zvyky, ale velmi pravděpodobně se dozvíš spoustu nového i sami o sobě.
  • Získáš potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíš, co ti jde
  • Ujasníš si, čemu se budeš chtít v budoucnu věnovat.
  • Užiješ si spoustu zábavy a dobrodružství a získáš nové přátele třeba na celý život.

Mobility pro studenty


Skupinové krátkodobé

Skupinová mobilita má za cíl umožnit vzájemné výměnné pobyty studentů naší a
zahraniční partnerské školy. Skupinka studentů pod vedením učitelů obvykle
absolvuje týdenní pobyt v hostitelské zemi, kde se společně se studenty z partnerské
školy účastní vzdělávacího a kulturního programu. Studenti jsou ubytováni v rodinách
a na oplátku pak hostí zahraniční studenty, když na výměnný týden přijedou k nám.

Individuální krátkodobé

Individuální mobilita studentů má na naší škole podobu dvoutýdenního programu na zahraniční partnerské škole, zaměřeného na jazykový a osobnostní rozvoj. Během pobytu se studenti účastní výuky podle předem domluveného rozvrhu, který kombinuje studijní aktivity s kulturním poznáváním navštívené destinace. Tato forma studijního pobytu vyžaduje a rozvíjí samostatnost a schopnost komunikace v cizím jazyce, posiluje kulturní povědomí studentů a celkově přispívá k jejich osobnímu růstu. Pokud to umožňuje dohoda se zahraničními partnery, může probíhat také jako vzájemná výměna.

Mobility pro učitele


Stínování 

Učitelé mají možnost navštívit zahraniční partnerské školy s cílem získat nové postupy, metody a materiály pro výuku. Stáž zahrnuje aktivní účast na výuce, interakci s učiteli a vedením hostitelské školy. Tato mobilní zkušenost zároveň slouží k budování další spolupráce s hostitelskou školou.

Kurzy v zahraničí

Učitelé mají možnost účastnit se jazykových a odborných kurzů v zahraničí, které jsou zaměřeny na naplnění dlouhodobého Plánu Erasmu gymnázia. Tento plán má za cíl zlepšit jazykové kompetence studentů a učitelů, implementovat nové metody, digitální kompetence a metodu CLIL do výuky a posílit mezinárodní spolupráci.