Vypůjči si svou oblíbenou knihu

Školní knihovna


Knihovní katalog

PŮJČOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY

1. Knihy se půjčují studentům, profesorům, případně externistům na dobu 1 měsíce. Encyklopedie a slovníky pouze prezenčně.

2. Výpůjční dobu lze prodloužit, je ttřeba o ni požádat knihovníka před uplynutím běžné výpůjční doby.

3. Studenti mohou mít max. 5 výpůjček, pedagogové mohou mít trvalé výpůjčky pro zajštění výuky, které budou 1x za rok kontrolovány.

4. Půjčovní doba:

  • pro studenty - každou velkou přestávku, tj. od 9:40 do 9:55 hod (dle potřeby a možností i o malých  přestávkách)
  • pro pedagogy - kdykoliv během dne od 7:45 do 13:30 (v úterý do 15 hod)

5. Půjčování knih a časopisů je bezplatné. Při půjčování je nutné dodržovat stanovenou výpůjční dobu.

6. Studenti před ukončením studia, zaměstnanci před rozvázáním pracovního poměru musí vrátit všechny knihovní výpůjčky.

7. Ztrátu a poškození je nutné ohlásit v knihovně. O způsobu náhrady rozhodne knihovník.