Program ve školním roce 2023/2024

Nabídka kroužků


Biologický kroužek

Mgr. Jana Hintenausová 

Náplní kroužku určeného žákům nižšího gymnázia bude: mikroskopování, biologické pokusy a úkoly v terénu, poznávání rostlin a živočichů + prohloubení znalostí na biologickou olympiádu apod.

Debatní kroužek

Mgr. Helena Průžová / Mgr. Vít Dostál / Mgr. Veronika Šibůrková

Rozvíjení kritického myšlení, mediální gramotnosti, umění argumentace a mnoha dalších schopností a dovedností pomocí debaty nad celospolečenskými tématy.

Divadelní kroužek

Tereza Oravcová

Pomocí divadelních technik se naučíte poznávat a rozvíjet sebe i druhé. Vytvoříte též krátké divadlo.

"Elektrobastlení"

Boris Kjulleněn

Bádání ve světě obvodu, drátků, rezistorů a cívek proběhne pod dohledem Borise Kjulleněna za doprovodu věrné pájky. Účastníci si jistě i sami něco zajímavého vyrobí.

Florbal

Mgr. Karel Dobrovolný / Mgr. Lukáš Dvořák

Účastníci kroužku si procvičí jednotlivé florbalové dovednosti.

Francouzština pro začátečníky

Mgr. Jana Mikulová

Kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit francouzský jazyk od základní úrovně.

Francouzština pro pokročilé

Mgr. Lucie Machová

Kurz pro ty, kteří už francouzsky mluví a rozumí, ale chtějí se zdokonalit.

Chemický kroužek

Mgr. Martin Bohuslav

Zábavné a efektivní pokusy, příprava na chemickou olympiádu, analytické pokusy, měření a orientace v laboratoři během 20 setkání.

Italština pro začátečníky

Mgr. Paula Torresan

Účastníci se naučí základům italštiny s rodilou mluvčí.

Italština pro pokročilé

Mgr. Paula Torresan

Kroužek je primárně určený pro žáky, kteří do něj chodili v loňském roce. Pokud by se chtěl někdo nový připojit do pokročilých, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou.

Keramický kroužek

Dáša Vlčanová

9 lekcí (1 lekce - 90 min.). V ceně je veškerý materiál. Z kroužku si odnesete 6 výrobků. Probíhá 1x měsíčně dle dohodnutých termínů (3.10., 7.11., 21.11. a 28.11. pro rok 2024 budou k dispozici v průběhu prosince).

Komunikace v angličtině - VG

Viktoria Ochmann

Kroužek bude zaměřen na  komunikaci v angličtině pro ročníky vyššího gymnázia.

Komunikace v angličtině - NG

Viktoria Ochmann

Kroužek bude zaměřen na  komunikaci v angličtině pro ročníky nižšího gymnázia.

Liturgická škola

P. Vojtěch Loub

Ve školní schole se můžete zlepšovat ve zpěvu a hraní na hudební nástroje. Každý týden je i „vystoupení“ na školní mši svaté.

Poznáváme zvířata

Ing. Miriam Dufková

Účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

Keramický kroužek

Dáša Vlčanová

9 lekcí (1 lekce - 90 min.). V ceně je veškerý materiál. Z kroužku si odnesete 6 výrobků. Probíhá 1x měsíčně dle dohodnutých termínů (3.10., 7.11., 21.11. a 28.11. pro rok 2024 budou k dispozici v průběhu prosince).

Programováni LEGO Mindstorms

Boris Kjulenněn

Pomocí stavebnice Lego Mindstorms se můžete naučit základům programování. Určeno žákům NG.

Základy programování (Python, C++…)

Jiří Schreiber

Základy programování v jazycích Python a Java.

Příprava k maturitě na DT z ČJ

Mgr. Michaela Avkovská

Připrava žáků na didaktický test z českého jazyka.

Příprava na přijímačky na VŠ z CHE

Ing. Miriam Dufková

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

Příprava na přijímačky na VŠ z BI

Mgr. Jana Hintenausová

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

Příprava na TSP

Mgr. Jana Hintenausová
Příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na testy Obecných studijních předpokladů (OSP).

S matematikou na Gymnázium pro 5. ročníky

Mgr. Monika Vondráková

Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

S matematikou na Gymnázium pro 9. ročníky

Mgr. Monika Vondráková

Kroužek, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Šachový kroužek

Zdeněk Žanda

Kromě hraní této královské hry se v kroužku dozvíte i trošku té teorie, zajímavé tipy, jak začínat, hrát či zakončovat partii.

Španělština pro pokročilé

Zdeněk Žanda

Tento kroužek španělštiny je určený pro pokročilé.

Taneční kroužek

Zdeněk Žanda

Základy společenských (waltz, valčík, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, jive, rumba…), country a izraelských tanců. Improvizace v páru. Zvedané a padané figury. Program je možné přizpůsobit dle zájmu.

Za objektivem

Boris Kjulleněn

Fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku.

Začínáme s němčinou

Viktorie Zahrádková

Vítejte v kroužku „Začínáme s němčinou“! Každý týden se sejdeme na hodinu plnou radosti, her, konverzací a projektů, které vás zavedou do fascinujícího světa němčiny.

Máš zájem o některý z kroužků?

Kontaktuj nás