Naši školení odborníci a poradci jsou tu pro tebe

Školní poradenské pracoviště


Tým poradenského pracoviště

O našem pracovišti


Naším cílem je vytvoření bezpečného prostoru pro naše studenty. Chceme, aby měl každý možnost mluvit otevřeně. Nehodnotíme. Nabízíme přijetí, aktivní naslouchání a povzbuzení. Studenty doprovázíme v těžkých životních situacích. Poskytujeme rady při volbě budoucího povolání. Potřebné zázemí poskytujeme také rodičům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.

Image

Poradenští pracovníci naší školy

Náš tým


Image
Mgr. et Mgr. Eva Šplíchalová

Vedoucí školního poradenského pracoviště

esplichalova@kgtrebic.cz
+420 561 207 118

Konzultace: Čt 12:35 - 14:00

Jak pomáhám

 • Koordinuji práci školního poradenského pracoviště.
 • Podílím se na plánování a realizaci aktivit zaměřených na kariérové poradenství.
 • Spolupracuji na prevenci rizikového chovaní a na rozvoji klíčových kompetencí.
Image

Ing. Miriam Dufková

Výchovná poradkyně

mdufkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 131

Konzultace: Út 7:00 - 7:45

Jak pomáhám

 • Pečuji o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané.
 • Spolupracuji se školními poradenskými zařízeními.
 • Provádím individuální šetření k volbě povolání a poskytuji individuální poradenství.
 • Shromažďuji a systematizuji data o žácích.
Image

P. Vojtěch Loub

Školní spirituál

vloub@kgtrebic.cz
+420 739 389 204

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Jak pomáhám

 • Vedu duchovní rozhovory.
 • Doprovázím na duchovní cestě a uděluji svátosti.
 • Poskytuji individuální konzultace.
 • Spolupracuji s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště.
Image

Mgr. Kateřina Větrovcová

Školní psycholožka

kvetrovcova@kgtrebic.cz

Konzultace: Út 12:30 - 15:00

Jak pomáhám

 • Poskytuji individuální konzultace a poradenství v oblasti osobních a výukových problémů.
 • Poskytuji žákům a pedagogickým pracovníkům krizovou intervenci.
 • Pečuji o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podílím se na mapování třídního klimatu, kariérovém poradenství.
Image

Mgr. et Bc. Veronika Šibůrková

Sociální pedagožka

vsiburkova@kgtrebic.cz
+420 561 207 132

Konzultace: Čt 13:30 - 15:00

Jak pomáhám

 • Poskytuji individuální konzultace v oblastni osobních a sociálních problémů.
 • Zaměřuji se na odhalení ohrožených žáků, podporuje jejich zájem o vzdělávání.
 • Spolupracuji na realizaci preventivních programů, podílím se na kariérovém poradenství.
Image

Mgr. Vít Oplatek

Metodik prevence

voplatek@kgtrebic.cz
+420 561 207 123

Konzultace: Po 13:00 - 17:00

Jak pomáhám

 • Realizuji aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování.
 • Vedu databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 • Spolupracuji s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

Chceš mluvit s někým mimo školu?

Zavolej na nebo napiš na Linku bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz