Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro uchazečeInformace pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
Informace pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Informace pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

1.4.2022

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022.

Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky.

Úpravy přijímacího řízení pro osoby, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  [PDF, 39 kB]. Další informace k výše uvedenému zákonu naleznete v Metodických komentářích MŠMT  [PDF, 583 kB].

English version

Українська версія