Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro uchazečeMapa školy
Mapa školy

Mapa školy

22. 4. 2022

Výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřené na hodnocení kvality školy.

Mapa školy

V nedávné době proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení kvality škol na Vysočině, jehož zadavatelem byl Kraj Vysočina. Respondenty v rámci tohoto výzkumu byli žáci a učitelé zúčastněných škol. Současně se naše škola zapojila do celostátního projektu společnosti Scio "Mapa školy", ve kterém měli možnost vyjádřit svůj názor také rodiče. V uvedených odkazech vám nabízíme prezentace s daty z těchto výzkumů. S potěšením můžeme konstatovat, že jsme jak v krajském, tak i v celorepublikovém srovnání zaznamenali vynikající výsledky prakticky ve všech sledovaných oblastech. Tato skutečnost nás samozřejmě těší, ale také zavazuje k další práci na rozvoji školy.

Mgr. Antonín Zelený

Odkazy: Mapa školy

https://docs.google.com/presentation/d/1dAZNYVxCTI4QCbTIHZYu6ryrJXxluKNpAhZENRzfVRQ/edit?usp=sharing

 

 

Hodnocení škol v Kraji Vysočina

https://docs.google.com/presentation/d/1rDtPv20hQxZJcxg7kGh4qxU1wk89R4opuNYO_aYE-F8/edit?usp=sharing