Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro uchazečeVýsledky přijímacího řízení 2023 - osmileté studium
Výsledky přijímacího řízení 2023 - osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení 2023 - osmileté studium

28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení osmiletého studia jsou zveřejněny v přiloženém souboru a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 16. 5. 2023. Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

Nepřijatí uchazeči si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři zástupců školy dnes 28. 4. od 15 do 18 h,  2. 5. 2023 a 3. 5. 2023 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat odvolání, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 4. 5. 2023 odeslána poštou.

Pokud jste se umístíli pod čarou, nenechte se odradit, tímto přijímací řízení nekončí. Umístění uchazeče pod čarou, nemusí v konečném důsledku znamenat nepřijetí! Vzhledem k systému jednotné přijímací zkoušky a kapacitním možnostem škol, na které jste podali přihlášku, je možné, že Vašemu odvolání budeme moci vyhovět. 

Postup přijímacího řízení je možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou od 14 h.