Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro uchazečeZpracované výsledky přijímacího řízení 2018
Zpracované výsledky přijímacího řízení 2018

Zpracované výsledky přijímacího řízení 2018

27. 4. 2018

Výsledky přijímacího řízení čtyřletého a osmiletého studia jsou zveřejněny v přiložených souborech a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

 

 

 

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 15. 5. 2018. Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

Nepřijatí uchazeči si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři školy 30. 4. a 2. 5. 2018 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat odvolání, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 3. 5. 2018 odeslána poštou.

Pokud jste se umístíli pod čarou, nenechte se odradit, tímto přijímací řízení nekončí. Umístění uchazeče pod čarou, nemusí v konečném důsledku znamenat nepřijetí! Vzhledem k systému jednotné přijímací zkoušky a kapacitním možnostem škol, na které jste podali přihlášku, je velmi pravděpodobné, že Vaše žádost o odvolání bude úspěšná. V minulých letech jsme díky odvolání přijali téměř polovinu z celkového počtu přijatých studentů. Odvolání není za daných okolností mimořádným prostředkem, ale standardní součástí přijímacího řízení.

Postup přijímacího řízení je také možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou v pátek 27.4.2018 od 12 do 20 h, v sobotu a neděli od 11 do 20 h.

 
30. 4. 2018

V jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba. Týkala se ohodnocení jedné úlohy v testu z českého jazyka a literatury pro 2. termín, z tohoto důvodu jsme obdrželi z Cermatu seznam uchazečů, kteří získali z testu z ČJL o 1 bod navíc oproti údajům, které měly školy v pátek k dispozici.

Navýšení počtu bodů se týká uchazečů s evidenčním číslem: 16, 61, 62, 140, 158, 169.

Oprava bodů změnila u některých uchazečů výsledné pořadí, ale neměla vliv na dodatečné přijetí dalších uchazečů.


18. 4. 2018

Pořadí uchazečů bylo doplněno o výsledky jednotné přijímací zkoušky konané v náhradním termínu.