Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home O škole Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Katolické gymnázium Třebíč se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky : https://www.kgtrebic.cz/

 

Stav souladu

1.Vnímatelnost
----------------
1.1. - splňujeme na úrovni A až AAA
1.2. - nepoužíváme
1.3. - splňujeme úroveň AA
1.4. - splňujeme na pomezí úrovně A a AA.

2. Ovladatelnost
----------------
Celý tento bod splňujeme na úrovni A až AA

3. Srozumitelnost
----------------
Celý tento bod splňujeme na úrovni A

4. Stabilita
----------------
Celý tento bod splňujeme na úrovni A až AA

Další formáty souborů:

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti:
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.8.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje:
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.


Kontakt na správce obsahu:

Katolické gymnázium Třebíč

Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč

kancelar@kgtrebi.cz

+420 561 207 111


Kontakt na technického provozovatele:
McRAI s.r.o.
Komenského nám. 141/5
674 01 Třebíč
podpora@mcrai.eu
+420 724 400 499

Postupy pro prosazování práva:
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz