Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Projekty
Nové šablony pro KG Třebíč

Nové šablony pro KG Třebíč

1. 7. 2017 - 30. 6. 2019

Projekt NOVÉ ŠABLONY PRO KG TŘEBÍČ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků a pedagogů.

více
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

1. 1. 2017 - 30. 6. 2017

Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v loňském programu „Školy v pohybu,“ v oblastech rozvoje školy, které jsme si v minulém školním roce vytyčili. 

více
Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Projekt Staré odrůdy na školní zahradě navázal na předchozí projekt,  kdy byla v areálu vybudována bylinková zahrádka.

více
Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně

Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně

1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

Čeština a němčina mohou být dobrými partnery aneb Výměnný pobyt studentů v České republice a Německu.

 

více
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

1. 10. 2015 - 30. 6. 2016

Cílem našeho projektu bylo zformulovat vizi jako klíčový dokument budoucího směřování naší školy a vypracovat projektový plán s konkrétními cíli, které povedou ke zvýšení kvality školy. 

více
Environmentální výchova s vůní bylinek

Environmentální výchova s vůní bylinek

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Dne 6. října 2015 byla na Katolickém gymnáziu Třebíč otevřena bylinková zahrádka s více než pěti desítkami rostlinek. Její součástí je naučná stezka s podrobnými informace o pěstovaných bylinkách. 

více
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projekt z výzvy č. 57 byl zaměřen na rozvoj individuálních komunikačních dovedností všech žáků a některých pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu. Žáci měli možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu a zároveň se účastnili pravidelných konzultací a běžné výuky s učitelem.

více
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

V rámci projektu z výzvy č. 56 se uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 50 studentů ve Velké Británii zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí o zemích EU, další vzdělávání učitelů cizích jazyků prostřednictvím dvoutýdenních zahraničních stáží v Irsku a Skotsku. Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. "čtenářských dílen," které jsou jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny jsme pořídili více jak 300 nových knih.

více
S ICT ve výuce to umíme

S ICT ve výuce to umíme

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

Projekt z výzvy č 51 byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s interaktivními tabulemi.

více
Ohlasy studentů

Ohlasy studentů

Co přinesly výměnné pobyty našim studentům?

více