Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Projekty
Spolupráce s firmou MANN+HUMMEL

Spolupráce s firmou MANN+HUMMEL

31.8.2023

Ve školním roce 2022/2023 jsme z finančního příspěvku 30 tis. Kč od společnosti MANN+HUMMEL pořídili výukovou hru a 137 knih v němčině, které budou využívány v hodinách německého jazyka a také k zapůjčování studentům k četbě domů.

 

 

 

více

Projekt: Vybudování odborných učeben Katolického gymnázia Třebíč

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je vybudování šesti odborných učeben Katolického gymnázia Třebíč pro výuku matematiky, informatiky a cizích jazyků.

více

Šablony OP JAK pro KG Třebíč - ŠK a SVČ

1.11.2022

Projekt

Šablony OP JAK pro KG Třebíč - ŠK a SVČ

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004457

více

Šablony I OP JAK pro KG Třebíč

1.9.2022

Projekt

Šablony I OP JAK pro KG Třebíč

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003459

více
Skills for CLIL and English for Cooperation

Skills for CLIL and English for Cooperation

31.8.2022

Katolické gymnázium Třebíč zpracovalo v období leden 2021 – srpen 2022 změny ve školním vzdělávacím programu na nižším gymnáziu a připravuje rozsáhlejší úpravy školního kurikula pro studenty vyššího gymnázia. Důraz je kladen na intenzivní výuku cizích jazyků (zejména angličtiny) s využitím metody CLIL a digitálních technologií. Dále plánujeme více se zapojovat do mezinárodních projektů, aby měli studenti větší příležitosti vycestovat a komunikovat v cizím jazyce, z tohoto důvodu jsme také požádali a následně získali akreditaci v rámci programu Erasmus+.   

více
Doučování 2022

Doučování 2022

1.1. - 31. 8. 2022

Evidenční číslo projektu:

0168/DOUCOVANI_SKOLY/2022

 

Rozhodnutí č. 9323/2022-2 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022

 

Doba realizace projektu:

1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

 

Výše dotace: 

76 375 Kč 

 

Stručný popis projektu:

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

více
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

1. 9. 2021

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

více
Nové šablony pro KG Třebíč

Nové šablony pro KG Třebíč

1. 7. 2017 - 30. 6. 2019

Projekt NOVÉ ŠABLONY PRO KG TŘEBÍČ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků a pedagogů.

více
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

1. 1. 2017 - 30. 6. 2017

Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v loňském programu „Školy v pohybu,“ v oblastech rozvoje školy, které jsme si v minulém školním roce vytyčili. 

více
Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Projekt Staré odrůdy na školní zahradě navázal na předchozí projekt,  kdy byla v areálu vybudována bylinková zahrádka.

více