Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home ProjektyKatolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

1. 1. 2017 - 30. 6. 2017

Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v loňském programu „Školy v pohybu,“ v oblastech rozvoje školy, které jsme si v minulém školním roce vytyčili. 

Ve školním roce 2016/17 jsme se zaměřili na oblast metod výuky a hodnocení, které vidíme jako důležité proto, abychom se mohli posouvat od tradiční školy ke škole akademické. Zrealizovali jsme dvoudenní workshop všech pedagogů, který byl přínosný a pracovně velmi intenzivní. Zabývali jsme se otázkami klimatu ve třídě, alternativními a klasickými vyučovacími metodami, hodnocením a sebehodnocením žáků a spoluprací s rodiči. V příštím školním roce plánujeme promyslet změny učebního plánu a PR školy. Díky podpoře z programu Renovabis (v tomto roce ve výši 80 000 Kč)se můžeme systematicky věnovat rozvoji našeho gymnázia.