Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home ProjektyKatolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

1. 10. 2015 - 30. 6. 2016

Cílem našeho projektu bylo zformulovat vizi jako klíčový dokument budoucího směřování naší školy a vypracovat projektový plán s konkrétními cíli, které povedou ke zvýšení kvality školy. 

Vybrali jsme si program „Školy v pohybu“ od AISIS, o.s. , který je realizován v 5 krocích, z nichž se nám díky dotaci Renovabis ve výši 70 000 Kč podařilo ve školním roce 2015/2016 zrealizovat první tři. Vytyčili jsme si 6 oblastí rozvoje školy, na kterých chceme dále pracovat (metody výuky a hodnocení, stáže studentů, komunikace, autoevaluace školy, změny učebního plánu, skupina IKEA – prostředí ve škole). Do konce školního roku se podařilo v některých oblastech hodně pokročit a některé budou vyžadovat ještě více diskusí a promýšlení, než ke změně dojde. Skupinka zaměřená na prostředí ve škole zmodernizovala prostory stávající studovny a doplnila je o čtenářský koutek. V rámci autoevaluace školy byl vytvořen dotazník, kterým budou studenti každoročně hodnotit uplynulý rok. Byl nastaven nový systém komunikace uvnitř školy a také jsme vymysleli plán propagace školy. Rovněž jsme nasmlouvali organizace, ve kterých budou probíhat povinné stáže studentů 2. ročníků v sociálních zařízeních a stáže studentů 3. ročníků ve firmách. V příštím školním roce plánujeme diskutovat a připravovat změny učebního plánu a promýšlet zavádění nových metod výuky a hodnocení.