Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home ProjektyNávrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě
Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Projekt Staré odrůdy na školní zahradě navázal na předchozí projekt,  kdy byla v areálu vybudována bylinková zahrádka.

Projekt Staré odrůdy na školní zahradě navázal na předchozí projekt,  kdy byla v areálu vybudována bylinková zahrádka a obohatil prostor školy o zdraví prospěšné staré odrůdy stromů a keřů (například černý jeřáb, dřín, hloh, staré odrůdy jablek a hrušní, kdouloň, mišpule, moruše, muchovník, oskeruše, ostružiníky a maliníky, různé barevné odrůdy rybízů a angreštů, rakytník). V rámci projektu byla naučná stezka čítající 15 druhů stromů a keřů doplněna o zákoutí se dvěma lavičkami a stolečkem, kde je možné posedět a nastudovat informace o pěstovaných odrůdách z odborných textů umístěných na dřevěných informačních tabulích.

Dne 8. 11. 2016 proběhlo na Katolickém gymnáziu v Třebíči, v rámci projektu Návrat ke kořenům – staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě, slavnostní otevření naučné stezky. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Zdravého města Třebíč. 

 Po prohlídce stezky následovala soutěž o nejkrásnější jablko, na kterou navazovala přednáška o pěstování starých a nových odrůd jablek, řezu stromů s ukázkami způsobů roubování. Přednášejícími byli pan Blažej Bobek a Stanislav Muška (předseda a místopředseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč). 

Oba zahrádkáři jako hlavní porotci v soutěži o nejkrásnější jablko velmi ocenili práci deseti členů laické poroty, v níž byli zastoupeni i studenti gymnázia Davida Zejda, Vojtěch Veleba, Marie Procházková a Tea Lukášková. Porota z dvaceti vystavovaných odrůd jablek po anonymní degustaci vybrala tři vítězné. Na prvním místě se umístila odrůda Orion pana Františka Dufka, druhé místo obsadil Jonagold Pavly Mitašové a třetí skončil Rubín pana Havlíčka.