Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home ProjektyOhlasy studentů
Ohlasy studentů

Ohlasy studentů

Co přinesly výměnné pobyty našim studentům?

I. Výměnné pobyty – souhrnný článek

Výměnné pobyty v rámci mého studia na Katolickém gymnáziu v Třebíči

Moje první zkušenost s výměnným pobytem přišla v době, kdy jsem byla 16letou sextánkou, navštěvující Katolické gymnázium v Třebíči. Nikdy předtím jsem o podobných projektech neslyšela, a proto když se podívám zpětně do roku 2007, vzpomínám si, že jsem měla tak trochu obavy, jak to všechno bude probíhat. Nicméně již tehdy mě lákalo zkoušet nové věci, takže výměna v bavorském Krumbachu pro mě byla výzvou. Celý výměnný pobyt byl dle mého názoru dobře zorganizován a stejně jako ostatní mí spolužáci jsem se těšila na to, až si vybereme svého hostitelského partnera, a ještě více, až konečně do zahraničí vyjedeme. Samotný pobyt v Německu byl bez jakýchkoliv větších problémů, samozřejmě pamatuji na menší drobnosti, které se musely řešit, ale celkově vzato byl pobyt pro všechny z nás přínosem, ať už co se týče zlepšení jazykových znalostí, poznání nové kultury, ale hlavně navázání nových přátelství, které trvá u některých z nás dodnes.

Když nám byla příští rok nabídnuta opět možnost jet byť na stejné místo, většina z nás neváhala ani minutu. To podle mě svědčí o tom, že tyto pobyty opravdu získaly mezi studenty na popularitě.

V dalších letech se k Německu přidalo i Holandsko a Španělsko a nabídka se díky novým kontaktům a vzdělávacím programům podporovaných ze strany EU nadále rozšiřuje.

Díky Katolickému gymnáziu jsem však mohla být součástí i dalšího neuvěřitelného projektu. Vše začalo, když jsem se zapsala na kurz čínštiny, nutno dodat, že spíše ze zvědavosti. Avšak to, že naše škola byla vybrána jako jediný evropský zástupce k účasti na konferenci na Tchaj-wanu, byl pro mě opravdový šok, samozřejmě v pozitivním slova smyslu. Bylo to neuvěřitelných devět dní plných nových zážitků, lidí a úplně odlišné kultury. Navíc jsem díky tomuto pobytu poprvé letěla letadlem. Celý pobyt byl plně hrazen ministerstvem školství na Tchaj-wanu.

V maturitním ročníku jsem se sice již žádného pobytu z časových důvodů neúčastnila, nicméně úžasné vzpomínky a zkušenosti, které jsem díky těmto programům získala, ve mně neustále vzbuzovaly pocit, že pokud bude v budoucnu další možnost se něčeho podobného zúčastnit, nebudu váhat ani minutu.

Tento slib daný sobě samé jsem dodržela a v rámci studia na vysoké škole jsem minulý semestr strávila v rámci programu ERASMUS na univerzitě v Anglii.

Možná kdybych se tenkrát v 16 letech rozhodla nezúčastnit, měla bych k těmto programům jiný přístup a zároveň by mi tím zůstaly uzavřeny všechny dveře k dalšímu osobnímu rozvoji. Výměnné pobyty jsou výhodné v tom, že to člověka vyjde díky různým příspěvkům vzdělávacích organizací levněji, než kdyby jel jen tak do zahraničí na dovolenou, zároveň by mu zůstala odepřena jistá autenticita země a kultury, kterou dodá jen přímý styk s místními lidmi. Na závěr lze snad jen dodat, že vydat se v rámci určitého programu nebo jako výměnný student do zahraničí člověka rozhodně změní, a to v dobrém slova smyslu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se ze mě stala sebevědomější a méně bojácná osoba. Od té doby se snažím využít každé možnosti k výjezdu, protože dokud je člověk mladý, má před sebou otevřeno spoustu možností, které ho vnitřně rozvíjejí, a proto si myslím, že by byla škoda je nevyužít. 

Veronika Martinovská

 

II. Výměnné pobyty s partnerskou školou v Krumbachu

Výměnný pobyt mýma očima

Letošní výměnný pobyt v Německu ve městě Krumbachu si nemohu vynachválit. Zkrátka byl úžasný. Zhlédnutí jedné z nejvyspělejších částí světa, týden poznávání lidí, prohlídka partnerské školy, způsob tamější výuky a mnoho dalších zážitků jsou jednoduše nezapomenutelné zkušenosti. Během celého týdne jsme se podívali do Augsburku, do Stoffenriedu na bavorský venkovský statek, do Ulmu na nejvyšší katedrálu v Evropě (Ulm Münster) a samozřejmě jsme hodně času trávili v naší partnerské škole Simpert-Kraemer-Gymnasium.

Myslím, že celý pobyt byl povedený. Nikdo si nemůže na nic stěžovat. Rodiny se k nám chovaly výborně a všichni naši „výměnní studenti“ také. Pobyt v Německu také zdokonalil naše dovednosti v jazycích, kterými jsme se dorozumívali. Měli jsme možnost slyšet němčinu naživo, přestože nám to ztěžoval místní dialekt.

Návštěva Němců v České republice se podle mého názoru také moc vydařila. Byla to pro ně stejná zkušenost jako pro nás v Německu. Poznali život v našem státě a myslím, že jsme si velmi rozuměli – našli jsme mnoho společných zájmů, o kterých jsme mohli mluvit. Celkově mohu výměnné pobyty jen doporučit. Mně osobně se moc líbily a určitě bych se přihlásil na další.

Jaromír Ježek

 

Výměnný pobyt v Třebíči a Krumbachu

Jazykové pobyty mne vždy velmi lákaly. Když přišla tato nabídka, byla jsem nadšená. Na výběr partnerky jsem měla štěstí. Vybrala jsem si milou, veselou, komunikativní studentku, která měla snahu mi porozumět, když jsem se vyjadřovala nepřesně a prakticky jsem říkala nesmysly…

Němečtí přátelé k nám přijeli na konci dubna. Se svými partnery jsme však byli už pár měsíců v kontaktu. Po počátečních rozpacích a strachu z mluvení v cizím jazyce jsme se rozmluvili. Trávili jsme společně spoustu času, ale Němci také často jezdili na zajímavá místa v našem kraji, zatímco my jsme byli ve škole. Také jsme s našimi partnery často trávili čas společně i po školním vyučování, například jsme šli do čajovny nebo s nimi prošli Třebíč. Při odjezdu jsme se neradi loučili, ale uklidňovalo nás, že se s nimi již za necelého půl roku uvidíme u nich v Německu.

Naše škola vyrazila do Německa v září. Bylo trochu stresující přijet do prakticky cizí rodiny, ale ukázalo se, že všechny rodiny přijaly „výměnné studenty“ vlídně. V tomto ohledu jsem měla výhodu. Protože jsme si s mou partnerkou opravdu rozuměly, sešly se naše rodiny ještě předtím, než jsem já odjela do Německa. Tím pádem jsem už jela do známé rodiny. Odjezd z Německa byl smutnější, ale domluvily jsme se, že se o letních prázdninách sejdeme.

Musím říct, že pobyt v Německu mi velice pomohl, a to nejen jazykově. Bylo náročné každý den vstát a začít myslet německy. Ale pomohlo mi to a teď se ve své němčině cítím jistější.

Bylo skvělé poznat novou kulturu, nový školský systém, procvičit si jazyk a z toho všeho si odnést spoustu zážitků, zkušeností a nových přátel.

Lada Hoffmannová


III. Výměnné pobyty v rámci projektu Comenius

Projekt Comenius očima účastníka

Hned na začátek bych rád poděkoval všem, kteří obětovali svůj čas a jistě i nervy na organizování projektu Comenius, jehož jsem se zúčastnil. Přineslo mně to mnohé zážitky, zkušenosti, ale hlavně nové životní cíle, nebo spíše sny. Měl jsem tu možnost dvakrát navštívit vlakem Německo a jednou letecky Španělsko. Západní Německo bylo velice zajímavé a rozhodně hodně odlišné od Bavorska (které jsem již poznal při předchozím výměnném pobytu), což mě velmi překvapilo, a prosinec v krátkém tričku pod španělským sluncem také nebyl k zahození.

Nevím, jestli se jedná o pouhé štěstí, nebo zda jsem prostě jen nekonfliktní člověk, ale s oběma „výměnnými partnery“ jsem si výborně rozuměl. Dodnes jsem nejen s nimi v kontaktu. Mimo to nás už byli o prázdninách navštívit v Česku. Proto bych rád letos o prázdninách na oplátku vyrazil alespoň do jedné z těchto zemí. Musím říct, že jsem si to nesmírně užil a neváhal bych ani minutu, kdyby mně podobná možnost byla nabídnuta v budoucnu znova.

Ondřej Michálek