Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home ProjektyPodpora kurikulární reformy v KG Třebíč
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projekt z výzvy č. 57 byl zaměřen na rozvoj individuálních komunikačních dovedností všech žáků a některých pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu. Žáci měli možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu a zároveň se účastnili pravidelných konzultací a běžné výuky s učitelem.

Projekt byl realizován v období 1.9.2015 - 31.12.2015 a financován z OP VK.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0226

Celková výše finanční podpory: 806 796 Kč