Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home ProjektyPodpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

V rámci projektu z výzvy č. 56 se uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 50 studentů ve Velké Británii zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí o zemích EU, další vzdělávání učitelů cizích jazyků prostřednictvím dvoutýdenních zahraničních stáží v Irsku a Skotsku. Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. "čtenářských dílen," které jsou jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny jsme pořídili více jak 300 nových knih.

Projekt byl realizován v období 1.7.2015 - 31.12.2015 a financován z OP VK.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1269

Celková výše finanční podpory: 989 456 Kč