Skills for CLIL and English for Cooperation

Vedení školyProjekty

Katolické gymnázium Třebíč zpracovalo v období leden 2021 – srpen 2022 změny ve školním vzdělávacím programu na nižším gymnáziu a připravuje rozsáhlejší úpravy školního kurikula pro studenty vyššího gymnázia. Důraz je kladen na intenzivní výuku cizích jazyků (zejména angličtiny) s využitím metody CLIL a digitálních technologií. Dále plánujeme více se zapojovat do mezinárodních projektů, aby měli studenti větší příležitosti vycestovat a komunikovat v cizím jazyce, z tohoto důvodu jsme také požádali a následně získali akreditaci v rámci programu Erasmus+.

Projektem „Skills for CLIL and English for Cooperation“ realizovaným v období 1.9.2021 až 31.8.2022 jsme sledovali zlepšení metodických a jazykových dovedností pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Veškeré aktivity projektu měly dva cíle, které souvisí se změnou ve školním vzdělávacím programu:
1) pomoci pedagogickým pracovníkům využívat inovativní metody a informační technologie ve výuce (zejména zavádění metody CLIL do výuky odborných předmětů) a
2) poskytnout pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům potřebné nástroje pro efektivní komunikaci v angličtině při přípravě a realizaci mezinárodní spolupráce.

Pro naplnění obou cílů jsme vyslali naše zaměstnance na 4 metodické a 3 jazykové kurzy do jazykové školy Executive Training Institute na Maltu. Čtyři vybraní vyučující anglického jazyka absolvovali metodický kurz pro zavádění metodiky CLIL ve výuce, z toho tři pedagožky absolvovaly týdenní kurz CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL a jeden pedagog týdenní kurz CLIL – Technology ICT Tools for Teachers working with CLIL. Tři vedoucí pracovníci školy navštěvovali týdenní jazykový kurz Professional Communication Skills.