Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Ročníková práce

Ročníková práce

Ročníková práce představuje originální a individuální práci, jejímž prostřednictvím má student dokázat, že je schopen zpracovat úkol na dané téma a následně vše sepsat formou odborného textu se všemi patřičnými náležitostmi.

Studenti druhého ročníku a sexty si na konci daného školního roku zvolí téma, dle svého výběru, v průběhu následujícího pololetí ve třetím ročníku téma zpracují a odevzdají. Vypracování ročníkové práce je podmínkou pro úspěšné absolvování třetího ročníku.

S ročníkovou prací se studenti mohou zapojit do celostátní soutěže SOČ. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Pokud se v SOČ umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu - mohou být přijati na některé studijní obory vysokých škol bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace o možnosti zapojení ročníkových prací do SOČ (středoškolské odborné činnosti) naleznete zde.

 

Závazné směrnice a normy pro psaní (nejen) ročníkové práce a výukové texty pro práci v programu MS Word najdete na e-learningovém portále školy (kurz zde).