Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Školní klubPár slov o školním klubu
Pár slov o školním klubu

Pár slov o školním klubu

Školní klub Katolického gymnázia Třebíč začal svoji činnost ve školním roce 2022/2023 a úzce spolupracuje se Studentským klubem Katolického gymnázia Halahoj.

  • Programy, které v klubu probíhají, jsou určeny převážně pro žáky primy až kvarty, ale zúčastnit se jich mohou všichni žáci školy a žáci 6. až 9. tříd okolních škol.
  • Cílem klubu je nabízet žákům smysluplné trávení volného času, pestré aktivity, rozvoj schopností, dovedností a talentu, rozvoj spolupráce a komunikace s vrstevníky.
  • Činnost školního a studentského klubu je rozčleněna do tří základních oblastí –  pravidelná zájmová činnost přihlášených účastníků (kroužky), spontánní činnost v prostorách školního klubu ve volném čase a víkendové i prázdninové aktivity (tábory, třídní teambuildingy, integrační víkendy aj.).
  • Zázemí školního klubu se nachází v DOMEČKU (budova za tělocvičnou v areálu školy).
  • Provoz školního klubu a klubové aktivity zajišťují pedagogové, odborníci ve svém oboru a další externí spolupracovníci.
  • Každý školní rok se nabízí velká škála různých zájmových a jazykových kroužků.