Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Školní poradenské pracoviště
Tým školního poradenského pracoviště

Tým školního poradenského pracoviště

Naším cílem je vytvoření bezpečného prostoru pro naše studenty. Chceme, aby měl každý možnost mluvit otevřeně. Nehodnotíme. Nabízíme přijetí, aktivní naslouchání a povzbuzení. Studenty doprovázíme v těžkých životních situacích. Poskytujeme rady při volbě budoucího povolání. Potřebné zázemí poskytujeme také rodičům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.

více
Náplň práce pracovníků ŠPP

Náplň práce pracovníků ŠPP

Na Katolickém gymnáziu Třebíč jsme rozšířili školní poradenské pracoviště. Poradenské služby mohou využívat žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci.

více
Školní psycholog

Školní psycholog

"Neváhej se na mě obrátit, vždyť proto jsem tady." Mgr. Kateřina Větrovcová

více