Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Školní psycholog

Školní psycholog

"Neváhej se na mě obrátit, vždyť proto jsem tady." Mgr. Kateřina Větrovcová