Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Školní poradenské pracovištěTým školního poradenského pracoviště
Tým školního poradenského pracoviště

Tým školního poradenského pracoviště

Naším cílem je vytvoření bezpečného prostoru pro naše studenty. Chceme, aby měl každý možnost mluvit otevřeně. Nehodnotíme. Nabízíme přijetí, aktivní naslouchání a povzbuzení. Studenty doprovázíme v těžkých životních situacích. Poskytujeme rady při volbě budoucího povolání. Potřebné zázemí poskytujeme také rodičům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří


Mgr. et Mgr. Eva Šplíchalová
vedoucí ŠPP

                     

Mgr. Kateřina Větrovcová
školní psycholog

Čt 12:35 - 14:00
esplichalova@kgtrebic.cz

 

Út 12:30 - 15:00
kvetrovcova@kgtrebic.cz

     

Ing. Miriam Dufková
výchovný poradce

  P. Vojtěch Loub
spirituál školy
Út 7:00 - 7:45
mdufkova@kgtrebic.cz
  Út 14:20 - 15:40
vloub@kgtrebic.cz
     
Mgr. Vít Oplatek
metodik prevence
  Mgr. Bc. Veronika Šibůrková
sociální pedagog
Po 13:00 - 17:00
voplatek@kgtrebic.cz
  Čt 13:30 - 15:00
vsiburkova@kgtrebic.cz

 

Pokud by Vám nevyhovoval pravidelný čas konzultací, je možné se domluvit na jiném termínu.