Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Kontakty Školní psycholog

PaedDr. Mgr. Jitka Pospíšilová - psycholog, pedagog

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Veveří 462/15, 602 00 Brno

Tel.: +420 739 450 034

Školní psycholožka bude k dispozici každý první pátek v měsíci.

1. pololetí školního roku - 7. 9., 5. 10., 7. 12. 2018, 4. 1. 2019