Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Spolupráce s MensouŠkola spolupracující s Mensou
Škola spolupracující s Mensou

Škola spolupracující s Mensou

Naše škola se stala jako první střední škola v Kraji Vysočina „školou spolupracující s Mensou“. Splnili jsme podmínky, že se na celonárodní poměry nadstandardně věnujeme práci s nadanými dětmi.

Více o aktivitách pro rozvoj nadání Vašich dětí si můžete přečíst na webu http://deti.mensa.cz/index.php

Jednou z nabídek, která Mensa pro spolupracující školy nabízí, je testování IQ  organizované přímo ve škole jednou za dva roky. Poslední proběhlo v dubnu 2017.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 - 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Fakulta informačních technologií VUT Brno přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek, kteří mají mensovní potvrzení s IQ 120 a více.

Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku. Výsledky testování jsou důvěrné a budou sděleny pouze zákonným zástupcům dětí. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování - kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Testování probíhá formou tužka - papír. Test trvá 40 minut. Cena testování pro žáky školy je zlevněna na 150 Kč - tuto částku hradí rodiče, peníze se vybírají až v den testování oproti dokladu o zaplacení.