Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home StážeStudenti se zúčastnili projektového dne v AT&T v Brně
Studenti se zúčastnili projektového dne v AT&T v Brně

Studenti se zúčastnili projektového dne v AT&T v Brně

12. 1. 2016

Studenti třetích ročníků Katolického gymnázia Třebíč se stali partnery JA Czech.

Studenti třetích ročníků Katolického gymnázia Třebíč se stali partnery JA Czech.

Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Zakladatelem této organizace je Tomáš Jan Baťa.

V rámci partnerství JA Czech se naši studenti zúčastnili 12. 1. projektového dne v AT&T v Brně, kde si mohli ověřit své kreativní schopnosti a dovednosti v oblasti podnikání pod vedením mentorů AT&T .

 

Zadaným úkolem bylo vytvořit společensky odpovědný projekt, který bude mít přínos jak pro firmu AT&T, tak pro cílovou skupinu.

Jsem velice hrdý na naše studenty, neboť předvedli velkou iniciaci ve skupině v řešení daného úkolu, bez které by daný projekt nebyl tak úspěšný.

 

Mgr. Lukáš Dvořák