Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projekt z výzvy č. 57 byl zaměřen na rozvoj individuálních komunikačních dovedností všech žáků a některých pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu. Žáci měli možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu a zároveň se účastnili pravidelných konzultací a běžné výuky s učitelem.

více
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

V rámci projektu z výzvy č. 56 se uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 50 studentů ve Velké Británii zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí o zemích EU, další vzdělávání učitelů cizích jazyků prostřednictvím dvoutýdenních zahraničních stáží v Irsku a Skotsku. Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. "čtenářských dílen," které jsou jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny jsme pořídili více jak 300 nových knih.

více
S ICT ve výuce to umíme

S ICT ve výuce to umíme

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

Projekt z výzvy č 51 byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s interaktivními tabulemi.

více
Ohlasy studentů

Ohlasy studentů

Co přinesly výměnné pobyty našim studentům?

více
Partnerská škola

Partnerská škola

Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach – partnerská škola Katolického gymnázia

V roce 2006 se naší škole naskytla příležitost získat partnerskou školu v Bavorsku. Švábské město Krumbach, čítající 12 000 obyvatel, je sice od českých hranic poměrně vzdálené, ale více než stovka našich studentů už si od té doby ověřila, že se jim taková cesta za poznáváním, vzděláváním, ale i za přátelstvím rozhodně vyplatí.

více
eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů

eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky, zapojení většího množství výukových metod a informačních technologií do výuky. Tento cíl projektu byl naplněn vytvořením a ověřením 60 e-learningových kurzů do 4 předmětů (matematika, biologie, chemie, fyzika) napříč vyšším i nižším gymnáziem.

více
Moderní škola

Moderní škola

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím využití informačních technologií ve výuce. Učitelé zapojení do projektu vytvořili celkem 420 kusů digitálních učebních materiálů, které byly následně ověřeny ve výuce. 

 

více
Comenius projekt Retropolis 2012–2014

Comenius projekt Retropolis 2012–2014

Katolické gymnázium se již potřetí zapojilo do programu Comenius, který nabízí studentům i vyučujícím spolupráci se zahraničními školami založenou zejména na výměnných pobytech v různých zemích - od sousedního Německa či Polska přes dvě anglické školy až po partnery v Maďarsku, Španělsku či Chorvatsku.  

více
Comenius projekt Brillen putzen 2010-2012

Comenius projekt Brillen putzen 2010-2012

Projekt Brillen putzen, určený studentům od patnácti let, byl pojmenován podle německého rčení, které znamená do hloubky pozorovat sebe a ostatní pomocí toho, jak nás vnímají jiní, a vzájemně odstraňovat své předsudky.

více
Comenius projekt Europaschools.coop2 2008–2010

Comenius projekt Europaschools.coop2 2008–2010

Prvním projektem Comenius konaným na naší škole byl multilaterální projekt s názvem Europaschools.coop2, do kterého se kromě naší školy zapojily školy z Londýna, Manchesteru a španělského Mondragónu. Smyslem několika výměnných pobytů, kterých jsme se zúčastnili, byla výměna poznatků, informací a zkušeností v oblasti družstevního podnikání, jež má v obou partnerských zemích velkou hodnotu a tradici.

více
zobrazit více