Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

1. 10. 2015 - 30. 6. 2016

Cílem našeho projektu bylo zformulovat vizi jako klíčový dokument budoucího směřování naší školy a vypracovat projektový plán s konkrétními cíli, které povedou ke zvýšení kvality školy. 

více
Environmentální výchova s vůní bylinek

Environmentální výchova s vůní bylinek

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Dne 6. října 2015 byla na Katolickém gymnáziu Třebíč otevřena bylinková zahrádka s více než pěti desítkami rostlinek. Její součástí je naučná stezka s podrobnými informace o pěstovaných bylinkách. 

více
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Projekt z výzvy č. 57 byl zaměřen na rozvoj individuálních komunikačních dovedností všech žáků a některých pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu. Žáci měli možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu a zároveň se účastnili pravidelných konzultací a běžné výuky s učitelem.

více
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

V rámci projektu z výzvy č. 56 se uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 50 studentů ve Velké Británii zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí o zemích EU, další vzdělávání učitelů cizích jazyků prostřednictvím dvoutýdenních zahraničních stáží v Irsku a Skotsku. Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. "čtenářských dílen," které jsou jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny jsme pořídili více jak 300 nových knih.

více
S ICT ve výuce to umíme

S ICT ve výuce to umíme

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

Projekt z výzvy č 51 byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s interaktivními tabulemi.

více
Ohlasy studentů

Ohlasy studentů

Co přinesly výměnné pobyty našim studentům?

více
Partnerská škola

Partnerská škola

Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach – partnerská škola Katolického gymnázia

V roce 2006 se naší škole naskytla příležitost získat partnerskou školu v Bavorsku. Švábské město Krumbach, čítající 12 000 obyvatel, je sice od českých hranic poměrně vzdálené, ale více než stovka našich studentů už si od té doby ověřila, že se jim taková cesta za poznáváním, vzděláváním, ale i za přátelstvím rozhodně vyplatí.

více
eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů

eKG - Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky, zapojení většího množství výukových metod a informačních technologií do výuky. Tento cíl projektu byl naplněn vytvořením a ověřením 60 e-learningových kurzů do 4 předmětů (matematika, biologie, chemie, fyzika) napříč vyšším i nižším gymnáziem.

více
Moderní škola

Moderní škola

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím využití informačních technologií ve výuce. Učitelé zapojení do projektu vytvořili celkem 420 kusů digitálních učebních materiálů, které byly následně ověřeny ve výuce. 

 

více
Comenius projekt Retropolis 2012–2014

Comenius projekt Retropolis 2012–2014

Katolické gymnázium se již potřetí zapojilo do programu Comenius, který nabízí studentům i vyučujícím spolupráci se zahraničními školami založenou zejména na výměnných pobytech v různých zemích - od sousedního Německa či Polska přes dvě anglické školy až po partnery v Maďarsku, Španělsku či Chorvatsku.  

více
zobrazit více