Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Teambuilding
Adaptační kurzy prima a 1. A

Adaptační kurzy prima a 1. A

První dva týdny školního roku se na KG nenesly pouze v duchu adaptování na změny, zvykání si na to, jak učitelé s oblibou říkají, že škola už začala, ale pro nově příchozí třídy byly připravené již tradiční adaptační kurzy. Nutno podotknout, že vedoucí těchto kurzů byli výhradně absolventi Katolického gymnázia a oba dva týdny proběhly na faře v Mrákotíně, která je nedaleko táborové základy Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoje. Na oba dva „adapťáky“ zavítal i pan ředitel se svými zástupci, aby zde odpověděli „v horkém křesle“ na otázky studentů.  Po celou dobu adaptačního pobytu byl letos i přítomen spirituál školy Vojtěch Loub, takže studenti měli možnost se účastnit každý den dobrovolné mše svaté a každý den a večer začínal a končil nějakým krátkým příběhem a jeho slovem a modlitbou.

Oba dva týdny byly velice pestře a kreativně postaveny, tak aby splnili účel a zároveň, aby se každý v něčem našel. A jakýže je účel adaptačních kurzů? Především seznámení, kolektivní spolupráce, nacházení rolí ve třídě, zábava, naučit se aktivní formou něco nového…

A proto byly v programu zařazeny aktivity jako seznamovací hry, důvěrové hry, které byly zejména u „prváků“ velice adrenalinové, ale účelné. A taktéž byly na programu aktivity, při kterých se studenti poznali více do hloubky a popovídali si například o některých vážnějších tématech.

Velká týmová hra „Vláčky“ se odehrávala na našem tábořišti, kdy plněním různých úkolů, rychlým přemýšlením a dobrou taktikou, měly týmy za úkol propojit konkrétní města na mapě USA, tak aby jim v tom jiné týmy nezabránily.

Obě třídy byly proškoleny první pomocí lektorem Martinem Hejátkem, kdy kromě přednášky si i všichni mohli vyzkoušet své dovednosti v praxi na několika modelových situacích.

Studenti primy si také vyslechli přednášku o třídění odpadu a užili si EKO – den, kdy za námi už tradičně zavítali učitelé ze školy, kteří studentům připravili aktivní poznávání přírody, včetně brodění a hledání všelijakého drobného zvířectva i rostlinstva a jejich určování.. Letos toto dobrodružství u vody bylo zpestřeno kroupami, které předčasně všechny lovce vrátily na faru.

Pro první ročník byla také připravená přednáška o alkoholismu a drogové závislosti přímo od člověka, který si touto cestou sám přes deset let prošel a díky pomoci druhým a uvěření v Boha dnes může o této své zkušenosti povídat a varovat druhé. Bylo to velmi zajímavé a poučné.

Já jsem se zúčastnil jako vedoucí kurzu pro primu a musím říct, že z těch akcí, které už jsem dělal pro tuto věkovou kategorii, byla tato jedna z nejlepších. Ať už tím, jak se k sobě žáci chovali, tím jak dokázali spolupracovat a aktivně tvořit např. při divadelním večeru anebo i tím, jak nás všechny rozesmáli.
            Děkuji všem vedoucím, kteří se na adaptačních kurzech podíleli a taktéž všem hostům, kteří nás přijeli navštívit.
 

Šimon Benda