Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Oktáva

Oktáva

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nekudová

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nekudová

Počet žáků: 29

Jmenný seznam: Augustin Vladimír, Bazalová Kateřina, Benda Matouš, Březková Magdaléna, Čapek Vojtěch, Filipová Kristýna, Filipová Tereza, Hájková Martina, Hanák Jiří, Havlena Filip, Karasová Marta, Kögler Jürgen Ludwig, Kršková Monika, Kunstová Marie, Lamich Jakub, Lukášková Tea, Mandl Adam, Mikeš Tomáš, Nekudová Pavlína, Nováková Veronika,  Pevný Sebastian, Procházková Marie, Růžičková Darina, Svoboda Tomáš, Svobodová Barbora, Šplíchal Adam, Trnková Simona, Uhlíř Matěj, Vlachová Denisa