Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Sexta

Sexta

Třídní učitelka: Mgr. Hana Polanecká

Počet žáků: 28

Jmenný seznam: Bartošková Anna Antonie, Budějovský Tobiáš, Buršíková Marie, Částek David, Dařbujan Matyáš, Dvořák Vojtěch, Fašina Štěpán, Ferda Michael, Ferklová Anna, Honsová Gabriela, Hrochová Barbora, Charvátová Eliška, Kostelníková Nela, Křivan Ondřej, Müllerová Simona, Neugebauerová Nela, Picmaus Ondřej, Popelář Adam, Pražáková Lucie, Přikryl Tadeáš, Schreiber Jiří, Sladká Daniela, Smolová Hana, Šebela Prokop, Šilhavá Rosalie, Šisler Jáchym, Švaříčková Jana, Tunová Barbora, Lukáš Vejmelka, Vídenský Jakub.

Odešli: Müller Jakub, Požárová Markéta, Vaníčková Sára, Švaříčková Jana, Neugebauerová Nela