Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Prima

Prima

Třídní učitelka: Mgr. Jana Chalupská

Počet žáků: 30

Jmenný seznam: Baird Sarah, Brancovský Adam, Cvingáf Metoděj, Černoch Alexandr, Dobešoví Simona, Dosbabová Magdalena, Fiala Petr, Flaksová Gábina, Fréhlich David, Hamplová Edita Anna, Hrdličková Adéla, Chlupáček Filip, Johnová Alice, Kohlstromová Valerie, Kohoutová Magdaléna, Kolman Tobias, Kratochvílová Linda, Krejčí Vít, Malá Karolína, Malá Pavla, Malach Jiří, Marečková Karolína, Mátlová Nela, Nováček David, Novotná Dagmar, Potůček Vojtěch, Rolečková Alena, Schreiberoví Eva, Smetanová Eliška, Šula David.