Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Kontakty Učitelé
Učitelé

Učitelé

Vyučující Aprobace e-mail
Mgr. Michaela Avkovská Čj - Vv mavkovska@kgtrebic.cz 4. A
Mgr. Bohdana Březková Čj - Hv bbrezkova@kgtrebic.cz 3. A 
Mgr. Martin Bohuslav B - Ch mbohuslav@kgtrebic.cz  
Mgr. Daniela Budějovská Nj - Nv dbudejovska@kgtrebic.cz tercie
Mgr. Karel Dobrovolný Tv -Z kdobrovolny@kgtrebic.cz  
Ing. Miriam Dufková B - Ch mdufkova@kgtrebic.cz výchovná poradkyně 
Mgr. Lukáš Dvořák Tv ldvorak@kgtrebic.cz oktáva
Ing. Mgr. Vít Feldbabel M - F vfeldbabel@kgtrebic.cz ředitel školy
Mgr. Drahomír Havlíček Čj - D dhavlicek@kgtrebic.cz  
Mgr. Jana Hintenausová M - B jhintenausova@kgtrebic.cz  
Mgr. Michaela Juránková B - Z mjurankova@kgtrebic.cz prima 
Mgr. Renata Kohoutková Nj - Rj - Z rkohoutkova@kgtrebic.cz  sexta
P. Vojtěch Loub Nv vloub@kgtrebic.cz spirituál školy
Mgr. Antonín Malach M - IVT amalach@kgtrebic.cz  
Mgr. Lucie Malachová M - IVT lmalachova@kgtrebic.cz  
Mgr. Daniela Mácová Nj - Aj dmacova@kgtrebic.cz  
Mgr. Markéta Nekudová Čj - Vv mnekudova@kgtrebic.cz   
Mgr. Vít Oplatek pedagog volného času    voplatek@kgtrebic.cz  školní metodik prevence 
Mgr. Hana Polanecká M - Z hpolanecka@kgtrebic.cz  kvarta
Mgr. Helena Průžová Čj - Nj hpruzova@kgtrebic.cz  
Mgr. Martina Robotková D - L - Aj mrobotkova@kgtrebic.cz kvinta
Mgr. Jiřina Rousková Aj - M jrouskova@kgtrebic.cz  
Mgr. Karel Rymeš Aj - Nj - L krymes@kgtrebic.cz   
Mgr. Dana Seitlová Aj dseitlova@kgtrebic.cz   1. A
Mgr. Lenka Sochorová Nj - D lsochorova@kgtrebic.cz  septima
Mgr. Eva Šplíchalová Nv - SOR - Et esplichalova@kgtrebic.cz   
ThMgr. Susan Šustek Aj ssustek@kgtrebic.cz  
Bc. Stanislav Tlapák M-F stlapak@kgtrebic.cz  
Mgr. Paula Torresan Aj - It ptorresan@kgtrebic.cz   
Mgr. Antonín Zelený D - ZSV azeleny@kgtrebic.cz   zástupce ředitele
Mgr. Lenka Zerzová M - F lzerzova@kgtrebic.cz   
Zdeněk Žanda pedagog volného času zzanda@kgtrebic.cz