Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro uchazečePřijímací řízení - jaro 2018
Přijímací řízení - jaro 2018

Přijímací řízení - jaro 2018

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia (79-41-K/81) a 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia (79-41-K/41). Bude tedy přijato 30 žáků do osmiletého a 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání. 

Přijímací zkoušky z ČJ a M (jednotné, centrálně zadávané testy). V celkovém hodnocení přijímacího řízení bude přihlédnuto k výsledkům vzdělávání na ZŠ a k umístění v odborných soutěžích. Podrobná kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. ledna 2017. Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou:

 

 

 Studium

 

1. termín

(Katolické gymnázium Třebíč uvedeno na přihlášce na 1. místě)

 

 

2. termín

(Katolické gymnázium Třebíč uvedeno na přihlášce na 2. místě)

 

 

Náhradní termín

k 1. termínu

 

Náhradní termín

k 2. termínu

 

Čtyřleté

 

12. 4. 2018

 

16. 4. 2018

 

10. 5. 2018

 

 

11. 5. 2018

 

Osmileté

 

13. 4. 2018

 

17. 4. 2018

 

10. 5. 2018

 

 

11. 5. 2018

Testování proběhne metodou tužka-papír; žáci budou mít k dispozici zadání a záznamový arch v listinné podobě.


Ilustrační testy pro čtyřleté obory:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-ctyrlete-obory-vzdelavani-1404035119.html

Ilustrační testy pro osmiletá gymnázia:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-osmileta-gymnazia-1404035121.html

Testy řádný termín duben 2015 pro čtyřleté obory a osmiletá gymnázia:

http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-duben-2015-1404035196.html