Spolupráce s firmou MANN+HUMMEL

Vedení školyProjekty

Ve školním roce 2022/2023 jsme z finančního příspěvku 30 tis. Kč od společnosti MANN+HUMMEL pořídili výukovou hru a 137 knih v němčině, které budou využívány v hodinách německého jazyka a také k zapůjčování studentům k četbě domů.  

Šablony OP JAK pro KG Třebíč – ŠK a SVČ

Vedení školyProjekty

Projekt Šablony OP JAK pro KG Třebíč – ŠK a SVČ   byl spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004457 Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a …

Šablony I OP JAK pro KG Třebíč

Vedení školyProjekty

Projekt Šablony I OP JAK pro KG Třebíč   byl spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003459 Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. …

Skills for CLIL and English for Cooperation

Vedení školyProjekty

Katolické gymnázium Třebíč zpracovalo v období leden 2021 – srpen 2022 změny ve školním vzdělávacím programu na nižším gymnáziu a připravuje rozsáhlejší úpravy školního kurikula pro studenty vyššího gymnázia. Důraz je kladen na intenzivní výuku …