Informace k maturitě

Maturitní zkouškaTermíny maturit


Didaktické testy a písemné práce

slohová práce: 3. dubna 2024
didaktické testy: 2. až 6. května 2024
profilové písemné práce: 6. až 10. května 2024

Profilová zkouška
OKTÁVA

21. - 24. května 2024

Profilová zkouška
4.A

27. - 30. května 2024
Image

Jak probíhá maturita?


Ve školním roce 2023/2024 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – společná a profilová část.

Společná část

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Každý žák skládá didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL). Test trvá 85 minut.

Dále každý žák skládá didaktický test buď z cizího jazyka (CJ) na úrovni B1, kterými jsou anglický a německý jazyk, nebo didaktický test z matematiky. Test z CJ trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Test z matematiky trvá 135 minut.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů, ze kterých nekonal didaktický test v povinné části společné MZ, a dále ke zkoušce matematika rozšiřující. Test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Profilová část

Profilová zkouška má ve všech předmětech formu ústní zkoušky a v některých předmětech (viz níže) i formu písemné zkoušky.

Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, koná povinně zkoušku z tohoto cizího jazyka i v části profilové.

Každý žák si dále zvolí 2 předměty ze seznamu maturitních předmětů profilové části s tím, že si nemůže žák mezi těmito dvěma předměty zvolit ten cizí jazyk, ze kterého konal didaktický test ve společné části.

Seznam maturitních předmětů profilové části: anglický jazyk (úroveň B2), německý jazyk (úroveň B1), základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie, deskriptivní geometrie, latina, estetická výchova (hudební a výtvarná výchova dohromady).

Důležité informace

Přečti si Rozhodnutí ředitele o profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 v Katolickém gymnáziu Třebíč.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z profilové a společné části. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2023/24.

Termín pro odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období: 1. prosince 2023.

Písemná část maturitní zkoušky je součástí profilové části maturitní zkoušky a bude hodnocena komisí ustanovenou vedením školy.

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 21. – 24. května 2024 (oktáva) a 27. - 30. května (4.A).

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz

Image

Není ti něco jasné ?

Kontaktuj svého učitele
Kontakty na učitele