Seznam tříd KG

Třídy


PRIMA

Třídní učitelka: Mgr. Jana Chalupská
Image

SEKUNDA

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hintenausová
Image

TERCIE

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Zerzová
Image

KVARTA

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Juránková
Image

KVINTA

Třídní učitelka: Mgr. Helena Průžová
Image

SEXTA

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Budějovská
Image

SEPTIMA

Třídní učitelka: Mgr. Hana Polanecká
Image

OKTÁVA

Třídní učitelka: Mgr. Martina Robotková
Image

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Rousková
Image

2. A

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nekudová
Image

3. A

Třídní učitel: Mgr. Drahomír Havlíček
Image

4. A

Třídní učitel: Mgr. Karel Dobrovolný
Image

Potřebuješ se na něco zeptat?

Najdi kontakt na svého učitele.