Získej zkušenosti, které se ti budou v životě hodit

Stáže


Sociální stáže


Další nadstavbou, kterou ti naše škola poskytuje jsou sociální stáže. Ty zažiješ ve druhém ročníku čtyřletého nebo šestém víceletého gymnázia. Během maturitního týdne, kdy se tvoji starší spolužáci potí při závěrečných zkouškách, můžeš být: učitelem v mateřské škole nebo pečovatelem v domově pro seniory, také se starat o handicapované mentálně či tělesně…. Spolupracují s námi organizace z Třebíče, Náměště, Myslibořic, Okříšek, Velké Bíteše a Moravských Budějovic (Charita, Chráněné bydlení, Diakonie, Domovy pro seniory státní i církevní, Speciální mateřská škola s Rehabilitačním centrem, Mateřská škola Jabula, Vrátka). Můžeš tak zjistit, zda je práce s lidmi tvojí silnou stránkou nebo dokonce budoucím posláním. Na závěr tohoto projektu budeš sdílet své zážitky a zkušenosti se svými spolužáky na Konferenčním dni. Celý tento projekt probíhá v rámci předmětu Základy společenských věd.

Firemní stáže


V rámci studia se setkáš se stážemi a exkurzemi ve firmách nebo si vyzkoušíš, jaké je to provozovat vlastní firmu. Pracovní stáže pro studenty představují neocenitelnou příležitost pro profesní a osobní rozvoj. Během stáže získávají studenti praktické zkušenosti, které nejenže rozšiřují jejich teoretické znalosti nabyté ve škole, ale také umožňují aplikovat tyto dovednosti v reálném pracovním prostředí. Stáže ve firmách či účasti na soutěži fiktivních firem posune tvůj životopis na vyšší úroveň!