Studenti se zúčastnili projektového dne v AT&T v Brně

Vedení školyFiremní stáže

Studenti třetích ročníků Katolického gymnázia Třebíč se stali partnery JA Czech.

Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Zakladatelem této organizace je Tomáš Jan Baťa.

V rámci partnerství JA Czech se naši studenti zúčastnili 12. 1. projektového dne v AT&T v Brně, kde si mohli ověřit své kreativní schopnosti a dovednosti v oblasti podnikání pod vedením mentorů AT&T .

Zadaným úkolem bylo vytvořit společensky odpovědný projekt, který bude mít přínos jak pro firmu AT&T, tak pro cílovou skupinu.

Jsem velice hrdý na naše studenty, neboť předvedli velkou iniciaci ve skupině v řešení daného úkolu, bez které by daný projekt nebyl tak úspěšný.

Mgr. Lukáš Dvořák